Drogpolicy2019-05-16T12:10:44+01:00

DROGPOLICY

Oskarshamns folkhögskola ska vara en miljö fri från narkotikaklassade droger och andra droger (exempelvis så kallade nätdroger eller olika preparat som ännu inte hunnit narkotikaklassats). Undantag görs för receptbelagda läkemedel som kursdeltagare fått utskrivet för eget bruk av behandlande läkare.

Bruk och missbruk är inte förenligt med studier och med en god studiemiljö för alla. Att använda narkotika är ett lagbrott i Sverige. Oskarshamns folkhögskola vill även erbjuda personer med tidigare drogmissbruk en trygg och stimulerande studiemiljö.

POLICY FÖR NARKOTIKA OCH ANDRA DROGER

Skolan har ansvar att tydligt informera om drogpolicyn. Utbildningsledare och mentor liksom elevvårdsgruppen ska föra samtal med deltagare om droger och skolans regler.

Drogpolicyn innebär krav på att medarbetare rapporterar misstanke om narkotika- och tablettmissbruk eller bruk av andra droger till skolans elevvårdsgrupp. Även kursdeltagare uppmanas medverka till att misstanke om användning av droger kommer till skolans kännedom. Elevvårdsgruppen ska vid misstanke om droganvändning agera snabbt och konsekvent för att skapa trygghet på skolan.

HANDLINGSPLAN VID MISSTANKE OM ANVÄNDNING AV DROGER

  • Om misstanke finns samtalar elevvårdsgruppen med kursdeltagaren och ett drogtest genomförs. Om deltagare vägrar test stängs deltagaren, genom rektor, av från skolan fram till dess att testunderlag finns.
  • Testresultat skickas till skolan. Rektor/elevvårdsgruppen informerar berörd kursdeltagare.
  • Om testet är positivt stängs kursdeltagare genom rektor av från undervisningen och i förekommande fall från internatet på obestämd tid.

REHABILITERINGSPROGRAM

Om det för fortsatta studier på skolan bedöms att det behövs rehabilitering ska sådan genomföras. Rehabiliteringsprogram fastställs av kommunens missbruksenhet i samråd med skolans kurator och kursdeltagaren.

POLISSAMARBETE

Skolan har ett nära samarbete med polisen och är övningsplats för polisens narkotikahundar, vilket innebär både planerade och spontana sökningar med hund i förebyggande syfte.