KYRKANS GRUNDKURS

– Med gudstjänstprofil

Med gudstjänsten som grund vandrar vi i tron och utforskar kyrkan. Kursen passar både dig som redan har en tjänst inom Svenska kyrkan och dig som har frågor om kristen tro och funderar över yrkesval.

Kyrkans grundkurs med gudstjänstprofil pågår under ett läsår på halvfart. Studierna sker på distans men med träffar åtta helger på plats vid Oskarshamns folkhögskola. Då arbetar vi i diskussionsgrupper, går på studiebesök och har lärarledda genomgångar samt intressanta gästföreläsare.

Dessutom ser vi på film, delar måltidens gemenskap, firar mässor och har andakter där du som kursdeltagarna ansvarar för utförandet.

Mellan träffarna arbetar var och en hemma med fördjupningsuppgifter, som bibelstudium och fördjupad studie av församlingen. Dessa uppgifter redovisas och diskuteras på internet. En introduktion till arbetet på internet ges vid första träffen. Tillgång till dator är alltså ett måste.

HUVUDDRAG I KURSPLANEN

 • Mässans uppbyggnad
 • Gudstjänstmetodik
 • Kyrkoårets olika skiften
 • Undervisning i församlingen
 • Vår kyrkas historia och tradition
 • Att styra och leda i församlingen, vem gör och beslutar om vad?
 • Bibelns tillkomst, historia och innehåll
 • Påskens teologi – om ondska, död, synd, uppståndelse och försoning

Kursen vänder sig till dig som:

 • Redan har en anställning, är ideellt engagerad eller förtroendevald i Svenska kyrkan och vill fortbilda dig
 • Har frågor kring tro och Svenska kyrkan och vill veta mer
 • Funderar på tjänst i Svenska kyrkan som diakon, musiker, pedagog eller präst eller annan anställning och vill förbereda dig inför den och pröva din kallelse
ANSÖKAN STÄNGD

Om det är problem att göra ansökan eller om du behöver hjälp av annan anledning går det bra att kontakta skolan via telefon eller mejl.

Tel: 0491-76 81 17

Mejl: info@oskarshamnsfolkhogskola.se

Om du mejlar, skriv namn, telefonnummer och vilken utbildning du vill söka till så kontaktar vi dig.

Kostnad utan/med boende:

Matpaket 690 kr/tillfälle om du har ordnat eget boende.

Helpension enkelrum: 1940 kr/person och tillfälle.

Helpension dubbelrum: 1540 kr/person och tillfälle (förutsätter att du har någon att dela med).

Avgiften ska vara betalad en vecka före varje fysisk träff.

Avbokning måste göras senast onsdag kl. 12.00 (veckan innan träff) annars debiteras hela avgiften. I annat fall krävs läkarintyg.

Avgiften för maten gäller för hela kurstillfället och reduceras inte om man väljer att inte delta hela tillfället.

V. 34: 27-29/8

V. 39: 1-3/10

V. 46: 19-21/11

V. 2:  14-16/1

V. 6: 11-13/2

V. 11: 18-20/3

V. 14: 8-10/4

V.19: 13-15/5

Jonas Ivarsson
Skolpräst och lärare på Kyrkans grundkurs
jonas.ivarsson@ofhsk.se
072-744 42 09, 0491-76 81 10