Seniorkurs2019-02-19T10:27:08+00:00

SENIORKURSER

Du som är 50 plus, dagledig och vill lära nytt och vidga perspektiven kan göra det på Oskarshamns Folkhögskola. Här ingår du också i en gemenskap och kan knyta nya vänskapsband. 

Just nu pågår två parallella seniorkurser. Planeringen inför nästa läsår (2019-20) är inte klar ännu, men sannolikt blir det två kurser även då. På seniorkursen ingår två halvdagar med lektioner per vecka med en fikapaus mitt i. Vid några tillfällen bryts ordinarie schema för deltagande i skolgemensamma aktiviteter som exempelvis temadag, friluftsdag, föreläsning och liknande. Det ordnas också med studiebesök.

Ansökan är ännu inte öppen, utan öppnas när planeringen är klar.

ANSÖK

Kurserna är på halvtid. Varje grupp studerar två halvdagar per vecka, där en halvdag innehåller två lektionspass och en fikapaus i vår restaurang.

Kursdeltagare som gått seniorkursen i fem läsår eller mer antas i mån av plats.

Bekräftelseavgift 500 kr (avgiften går till deltagarförsäkring, studiematerial och studiebesök) och servicekostnad 1 590 kr (bekostar en termins fika i vår restaurang samt vissa måltider i samband med aktiviteter och fester).

Om du har frågor om ansökan:

Ann Sundkvist
Skoladministratör
0491-768104
ann.sundkvist.osk@folkbildning.net

Frågor om innehållet:

Renata Otto
Lärare
072-500 62 25
renata.otto.osk@folkbildning.net