Spännande tjänst som ansvarig för Oskarshamns Folkhögskola

Oskarshamns Folkhögskola söker ny rektor. Vi önskar få din ansökan så snart som möjligt.

Om skolan
Oskarshamns folkhögskola startade sin verksamhet 1958 och är en av Växjö stifts två folkhögskolor. Skolans kurser och utbildningar vänder sig till alla, oavsett tro eller livsåskådning. Hos oss studerar runt 250 personer i olika åldrar, varav ett 60-tal kan bo på skolans internat. Vi har behörighetsgivande kurser för den som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning, yrkesutbildningar och kurser som genomförs på uppdrag av exempelvis Arbetsförmedlingen. Folkhögskolan är en av fyra folkhögskolor i landet som har Svenska kyrkans uppdrag att utbilda och examinera kyrkomusiker på C-nivå (kantor). Utöver den kyrkomusikaliska utbildningen finns också en musiklinje med utbildning i olika genrer.  Oskarshamns folkhögskola är också en plats för konferenser och har en restaurang som erbjuder dagens lunch till såväl deltagare och anställda som enskilda gäster och som även bedriver cateringverksamhet. Utbildningen finansieras genom statsbidrag, regionala bidrag samt bidrag från Svenska kyrkans nationella nivå. Skolans huvudman, Växjö stift, är en mycket viktig samverkanspart som också bidrar ekonomiskt till verksamheten.

Om tjänsten
Som rektor leder du den operativa verksamheten och har det övergripande ansvaret för deltagare och medarbetare samt leder de verksamhetsstrategiska frågorna kring skolans utveckling och framtid. Du är skolans pedagogiska ledare och har i uppdrag att leda verksamheten mot uppsatta mål och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Skolan drivs i stiftelseform och rektor är föredragande i styrelsen. Mer om rektors uppgifter finns i dokumentet ”Kravprofil för rektor”.

Om dig
Du har en akademisk examen och erfarenhet av ledarskap, förvaltningsuppgifter och verksamhetsledning. Ytterligare kunskaper, erfarenheter och egenskaper som vi värdesätter finns i dokumentet ”Kravprofil för rektor”.

Ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt dock senast den 28 juni 2021. Vid frågor kring tjänsten, kontakta styrelsens ordförande Olle Sandahl, tel. 0708276324, olle.sandahl@svenskakyrkan.se och t.f. rektor Karin Nyström, tel. 0706120436, karin.nystrom@ofhsk.se .

Adresser
Ansökningshandlingar mejlas till karin.nystrom@ofhsk.se eller med post till

Oskarshamns Folkhögskola, att Karin Nyström, Axel Munthes Stig 1, 572 32 OSKARSHAMN

Folkhögskolans hemsida: www.oskarshamnsfolkhogskola.se

Kravprofilen hittar du HÄR.