Efter läcka ska taket på Ceciliakapellet läggas om i vår

Kapelltaket läggs om under våren på grund av läckage.

Kapellet är en del av Ceciliagården, som är en av flera byggnader inom Oskarshamns Folkhögskola. Kapellet och dess orgel används dagligen i undervisningen. Problemen med läckage har pågått en tid. Nu har vi fått det positiva beskedet att Stiftsstyrelsen för Svenska kyrkan i Växjö stift har beviljat Oskarshamns folkhögskola ett stort bidrag för att täcka reparationskostnaden som beräknas bli cirka en miljon kronor. Arbetet med att byta ut shingeltaket kommer att påbörjas under våren.