Du når oss på @ofhsk.se

Oskarshamns Folkhögskola byter e-postadresser. Från måndag den 17 maj använder vi våra nya adresser men har eftersändning under en övergångsperiod.

Folkbildningsnätet var folkbildningens gemensamma kommunikationsplattform och lärresurser i olika omfattning mellan åren 1996 och 2019. Nu lämnar vi folkbildning.net för ofhsk.se. Du når anställda på folkhögskolan enligt principen förnamn.efternamn@ofhsk.se. Med vissa undantag. Under personal här på hemsidan finns våra kontaktuppgifter.

Välkommen att ta kontakt!