Ekonom med huvudansvar för skolans ekonomi och förvaltningen av skolans fastigheter

Är du verksamhetens nya ekonom?

Oskarshamns folkhögskola startade sin verksamhet 1958 och är en av Växjö stifts två folkhögskolor. Skolans kurser och utbildningar vänder sig till alla, oavsett tro eller livsåskådning.

Hos oss studerar runt 250 personer i olika åldrar, varav ett 60-tal kan bo på skolans internat. Vi har behörighetsgivande kurser för den som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning, yrkesutbildningar och kurser som genomförs på uppdrag av exempelvis Arbetsförmedlingen.

Folkhögskolan är en av fyra folkhögskolor i landet som har Svenska kyrkans uppdrag att utbilda och examinera kyrkomusiker på C-nivå (kantor). Utöver den kyrkomusikaliska utbildningen finns också en musiklinje med utbildning i olika genrer.

Oskarshamns folkhögskola är också en plats för konferenser och har en restaurang som erbjuder dagens lunch till såväl deltagare och anställda som enskilda gäster och som även bedriver cateringverksamhet.

Verksamheten finansieras genom statsbidrag, regionala bidrag samt bidrag från Svenska kyrkans nationella nivå. Skolans huvudman, Växjö stift, är en mycket viktig samverkanspart som också bidrar ekonomiskt till verksamheten.

Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och självständigt arbete i en intressant organisation med många olika verksamheter.

ARBETSUPPGIFTER

Oskarshamns folkhögskola söker en ekonom med huvudansvar för skolans ekonomi och förvaltningen av skolans fastigheter. I tjänsten ingår även verksamhetsledning för skolans stödfunktioner inom administration, konferens, restaurang och vaktmästeri.

Tjänsten innebär ett nära samarbete med rektor och med övriga medarbetare inom skolans olika ansvarsområden. Tillsammans utvecklar Ni budget och uppföljningsprocesserna, därför är det viktigt att Du har ett konsultativt förhållningssätt och god samarbetsförmåga som gör det lätt att skapa goda relationer samt har en känsla för service och tillgänglighet.

I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter:

– Stöd till rektor, linjeansvariga och verksamhetsledare i ekonomi- och utvecklingsarbete

– Budgetarbete

– Års- och delårsbokslut, ekonomiska uppföljningar, prognoser och analyser

– Internkontroll

– Nyckeltalsarbete

– Omvärldsbevakning

– Föredragande i styrelse och arbetsutskott

– Ekonomiska utredningar

– Skolans utvecklingsarbete

KVALIFIKATIONER

Vi söker Dig som har universitets- eller högskoleexamen med ekonomisk inriktning och som har erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av  offentlig verksamhet och av verksamhetsledning.

Du har god IT-kompetens och i synnerhet Excel och PowerPoint, erfarenhet av ekonomisystemet Visma administration är en fördel. Vi vill att Du är noggrann och strukturerad med en förmåga att se ekonomin i ett helhetsperspektiv.

Du ser kopplingen mellan ekonomi, resultat, verksamhet samt måluppfyllelse och bidrar med din pedagogiska förmåga till att skapa en god förståelse för skolans ekonomiska förutsättningar. Du planerar, organiserar och prioriterar Ditt arbete på ett effektivt sätt och upprättar och håller tidsramar. Du besitter en god analytisk förmåga, driv och engagemang.

ANSÖKAN

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi önskar din ansökan så snart som möjligt dock senast den 25 november 2021. Vid frågor kring tjänsten, kontakta t.f. rektor Karin Nyström, tel. 0491 76 81 01, karin.nystrom@ofhsk.se och nuvarande ekonom Moa Gunnebrant, 0491 76 81 25, moa.gunnebrant@ofhsk.se

Adresser:
Ansökningshandlingar mejlas till karin.nystrom@ofhsk.se eller med post till
Oskarshamns Folkhögskola, att Karin Nyström, Axel Munthes Stig 1, 572 32 OSKARSHAMN
Folkhögskolans hemsida: www.oskarshamnsfolkhogskola.se