Vill du jobba tillsammans med oss?

Oskarshamns Folkhögskola söker två lärare i svenska/svenska som andraspråk till våra uppdragsutbildningar, Etableringskurs och Studiemotiverande folkhögskolekurs, och till kursen ”Svenska från dag ett”. I tjänsterna ingår även undervisning om det svenska samhället, med särskild inriktning mot arbetsmarknad och utbildning.

Det rör sig om projektanställningar då detta är kurser som genomförs utifrån tilldelning från Folkbildningsrådet och utifrån behov från Arbetsförmedlingen. Det innebär att kurserna pågår under begränsad tid och omfattning under året.

Uppdragsutbildningarna genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. EKF, Etableringskurs på folkhögskola, är en sex månader lång utbildning i svenska med samhällsorienterande och studie- och arbetsförberedande insatser. SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, ska motivera till fortsatta studier, men tyngdpunkten ligger även på att förbättra kunskaperna i svenska. ”Svenska från dag ett”, som riktar sig till asylsökande, ska stärka kunskaperna i svenska och främja deltagande i arbets- och samhällslivet.

STOR FRIHET ATT UTFORMA UNDERVISNINGEN

Inom ramarna för kursernas syfte har skolan stor frihet att utforma undervisningen. Som lärare är du delaktig i utformning av kursinnehåll och genomförande. Det krävs kreativitet och flexibilitet i undervisningen för att möta upp att deltagarna kan befinna sin på olika språknivåer.

På Folkbildningsrådets hemsida kan du läsa mer om kurserna.

Du som söker arbetet bör vara lärare i svenska/svenska som andraspråk, alternativt ha erfarenhet av undervisning i svenska för utrikesfödda. Du behöver ha många idéer och förmåga att genomföra dem i praktiken. Nya grupper/kurser startar löpande under året och varje grupp är unik. Därför krävs det beredskap att anpassa undervisningen och en vilja att möta deltagarna på den nivå de befinner sig. Du samarbetar med övriga lärare och är aktiv för att den dagliga verksamheten ska fungera.

God människokännedom, samarbetsförmåga och vilja att se utvecklingspotential i alla kursdeltagare är en förutsättning för ett gott resultat.

Tjänsterna är visstidsanställningar med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad 80-100 procent.

SISTA ANSÖKNINGSDAG ÄR 9 DECEMBER

Tillträde: 2/1 respektive 8/1 2020.

Sista ansökningsdag 2019-12-09

Ansökan med personligt brev och CV skickas till biträdande rektor Lotta Lindqvist: lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net
Märk ansökan ”Lärartjänst”

Vid frågor om tjänsten ring Lotta på tel. 0491-76 81 03 samt facklig företrädare David Unger tel. 072-523 55 18.

Den 10/12 och 12/12 är våra planerade intervjudagar.