Inför höstterminen behöver vi en vårdlärare till

Inför nästa läsår 2021/2022 behöver vi en vårdlärare på heltid till vår yrkesutbildning till undersköterska. Du jobbar tillsammans med ytterligare en vårdlärare och övriga lärare på Allmän kurs.

Sedan höstterminen 2020 har Oskarshamns Folkhögskola utbildning till undersköterska i samverkan med Oskarshamns kommun och arbetsförmedlingen. Utbildningen omfattar två år och följer Skolverkets nationella yrkespaket till undersköterska. Skolan genomför utbildningen inom ramen för Allmän kurs, vilket innebär att vi utfärdar behörigheter i genomförda kurser och ett intyg på genomförd utbildning.

Höstterminen 2021 börjar den första gruppen sitt andra år på utbildningen samtidigt som ytterligare en grupp startar år ett. Vi har en vårdlärare anställd och behöver nu en till. Vårdlärarna jobbar nära övriga lärare på Allmän kurs.

Vi söker dig som har yrkesbakgrund inom vården och som har erfarenhet av utbildning inom gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram. Det är meriterande om du har gymnasielärarexamen som vårdlärare. Men du kan t.ex. även vara sjuksköterska med pedagogisk erfarenhet och erfarenhet från psykiatri.

YRKESPAKETET TILL UNDERSKÖTERSKA

Följande kurser ingår i yrkespaketet till undersköterska från och med höstterminen 2021:
Anatomi och fysiologi 1 50
Anatomi och fysiologi 2 50
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 100
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2 100
Gerontologi och geriatrik 100
Hälso- och sjukvård 1 100
Hälso- och sjukvård 2 100
Omvårdnad 1 100
Omvårdnad 2 100
Psykiatri 1 100
Psykiatri 2 100
Psykologi 1 50
Social omsorg 1 100
Social omsorg 2 100
Vård- och omsorg specialisering 100
Svenska 1 eller SVA 1 100
Samhällskunskap 1a1 50

UNDERVISNING I ALLA VÅRDÄMNEN

För att vara aktuell för tjänsten bör du kunna undervisa i samtliga vårdämnen, särskilt viktigt är att du har kunskap för att kunna undervisa i psykiatri 1 och 2, samt i funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2. På Allmän kurs har vi behöriga lärare i svenska, samhällskunskap och psykologi.

God människokännedom, samarbetsförmåga och vilja att se utvecklingspotential i alla kursdeltagare, är en förutsättning för ett gott resultat. Många av våra deltagare har svenska som andraspråk och har därför språket som en extra utmaning i studierna.

FERIETJÄNST

Tjänsten är en visstidsanställning under ett läsår till att börja med, och den är utformad som en ferietjänst. Tjänstens omfattning och fortsättning är beroende av om det blir en ny start av utbildningen hösten 2022.

Tillträde den 11 augusti 2021 

Sista ansökningsdag: 21/3 2021

Ange referens ”Vårdlärare”

Ansökan med personligt brev och CV mejlas till: lotta.lindqvist@ofhsk.se

Urval sker löpande och rekryteringen kan därför komma att avslutas innan ansökningstiden gått ut.