ALLMÄN KURS – GRUND SVENSKA

Den här inriktningen på Allmän kurs är för dig som har annat modersmål än svenska. Du får hjälp med att utveckla dina studievana och möjlighet att komplettera det som krävs för vidare studier eller arbete. 

Svenska är huvudämnet och där ingår undervisning i grammatik, hör-, läs- och skrivförståelse samt muntlig kommunikation och uttal. Andra ämne på kursen är engelska, matematik och samhällsorientering (SO). Utöver det har alla skapande verkstad, ämnet hälsa och grundläggande datakunskap på schemat. 

SMÅ GRUPPER

Hos oss sker studierna i en lugn miljö och i små grupper. Varje deltagare har en mentor som hjälper till med studieplanering och följer upp hur det går. Vi har en lärarassistent som kan ge extra hjälp och även en kurator som kan ge stöd för att få studiegången att fungera. Skolan anordnar regelbundet olika aktiviteter som temadagar, utflykter och studiebesök.

ANSÖK HÄR

Sista ansökningsdatum för höstterminen 2020: 15/5 2020

Hör av dig om du undrar något eller vill göra ett studiebesök hos oss. Vi tar gärna emot dig för samtal och rundvandring på skolan. Om du vill kan du även följa undervisningen under någon eller några dagar.

Maria Bergqvist
Utbildningsledare
0491- 76 81 08, 072-540 11 62
maria.bergqvist.osk@folkbildning.net
Växel: 0491- 76 81 00