ALLMÄN KURS – GYMNASIENIVÅ

Här får du behörighet i gymnasiegemensamma ämnen och därmed möjlighet till eftergymnasiala studier. Du kan komplettera tidigare gymnasiestudier eller få hela din gymnasiekompetens hos oss. 

Vår Allmänna kurs har hälsoinriktning, med möjlighet att läsa ämnena hälsa och psykologi. Hälsoinriktningen märks även på andra sätt under studietiden och varje vecka har du som deltagare ett mer praktiskt pass som vi kallar kreativ verkstad. Att stärka såväl den fysiska som den mentala hälsan hos våra deltagare ser vi som en viktig del under studietiden.

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET

För att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola (innehåller de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i yrkesexamen från gymnasieskolan) behöver du uppnå kunskaper motsvarande minst E-nivån i följande kurser:

 • Svenska 1
 • Engelska 5
 • Matematik 1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Samhällskunskap 1a1
 • Historia 1a1

GRUNDLÄGGANDE BEHÖRIGHET TILL HÖGSKOLA

För att få grundläggande behörighet till högskola (innehåller de gymnasiegemensamma ämnen som ingår i examen från studieförberedande program i gymnasieskolan) behöver du uppnå kunskaper motsvarande minst E-nivån i följande kurser:

 • Svenska 1, 2, 3
 • Engelska 5,6
 • Matematik 1
 • Naturkunskap 1a1
 • Religion 1
 • Samhällskunskap1a1
 • Historia 1a1

SÄRSKILD BEHÖRIGHET

Du kan även välja att studera fler ämnen/kurser som kan ge dig särskilda behörigheter för att söka utbildningar som kräver detta. Vi erbjuder matematik 2 och uppåt, psykologi 1, samhällskunskap 2 och historia 1a2. Alla läser även hälsa 100 poäng.

STUDIEOMDÖME ISTÄLLET FÖR BETYG

Efter minst två terminers studier på heltid får du ett studieomdöme. Om du dessutom har fått grundläggande behörighet och har totalt tre års heltidsstudier på gymnasienivå, kan du söka in till högre studier på yrkeshögskola eller högskola i den så kallade folkhögskolekvoten. Då är det omdömet som avgör om du blir antagen på utbildningen du sökt. Gör du dessutom ett högskoleprov kan det ge dig ytterligare möjligheter att bli antagen, eftersom du då även söker inom den kvoten. Att ha uppnått grundläggande behörighet är också en stor fördel när du ska söka arbete.

ANSÖK

Ansökan till höstterminen 2021 är öppen.

Bedömning sker utifrån betyg grundskola/motsvarande (språkintroduktion) samt intervju. 

Du ska ha fyllt 18 år eller ska fylla 18 år under det kalenderår kursen börjar.

Du ska ha grundläggande behörighet  

Hör av dig om du undrar något eller vill göra ett studiebesök hos oss. Vi tar gärna emot dig för samtal och rundvandring på skolan. Om du vill kan du även följa undervisningen under någon eller några dagar.

Maria Bergqvist
Utbildningsledare
0491- 76 81 08, 072-540 11 62
maria.bergqvist@ofhsk.se