ETABLERINGSKURS PÅ FOLKHÖGSKOLA

Etableringskurs på folkhögskola (EKF) vänder sig till dig som har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen. Under sex månaders heltidsstudier får du möjlighet att utveckla din svenska och öka dina kunskaper om det svenska samhället.

Vårt mål är att varje deltagare ska se sig själv som en resurs i det nya samhället. På EKF är fokus att lära sig svenska och att bättre förstå hur samhället och arbetsmarknaden fungerar. Vi skapar tillsammans en trygg och tillåtande miljö, där det är nära till samtal och skratt.

KURSENS INNEHÅLL

På folkhögskolan lär man sig på många olika sätt. Gruppen är liten och lärartätheten hög. Vi lägger stor vikt vid att ”prata svenska”, lära känna närmiljön och dess arbetsplatser. Vi gör ofta studiebesök till arbetsplatser och andra viktiga verksamheter. Självbild, identitet och motivationsarbete är viktiga inslag i undervisningen.

DEL I SKOLANS GEMENSKAP

Oskarshamns folkhögskola är en mötesplats där du har möjlighet att skapa ett nätverk för personlig utveckling. Som deltagare på EKF deltar du i skolans gemensamma aktiviteter som friluftsdagar, temadagar och olika sammankomster. Du har också tillgång till ett rikt utbud av konserter och andra evenemang på skolan.

Tala med din handläggare på Arbetsförmedlingen. Du är också välkommen att göra ett besök och träffa lärare och kursdeltagare.

Ann Sundqvist, skoladministratör
0491-76 81 17

Lotta Lindqvist, biträdande rektor
0491-76 81 03