Inriktning Afro/jazz2019-05-21T10:45:34+01:00

INRIKTNING AFRO/JAZZ

Ditt instrument och ensemblespelet är de delar av musiklinjens innehåll vi lägger störst vikt vid. Du får syssla med olika stilar inom den afro-amerikanska musiken men tyngdpunkten ligger på jazz.

INSTRUMENT- & SÅNGUNDERVISNING

Enskild undervisning på huvud- och eventuellt bi-instrument. Vi jobbar bland annat med instrumental-/sångteknik, repertoar, timing och improvisation. Lektionstiden är 50 minuter och på de allra flesta instrument har du lektion varje vecka. Vi kan erbjuda undervisning inom följande:

 • Sång
 • Elgitarr
 • Piano
 • Elbas
 • Kontrabas
 • Trummor
 • Saxofon
 • Trumpet
 • Trombon

ENSEMBLE

Ensemblelektionerna är uppdelade på tre pass i veckan

 • Repertoarensemble
  Undervisningen bedrivs till största del i projektform, ex på teman vi har haft:
 bebop, neosoul, new orleans/tradjazz, standards.
 • Improvisationsensemble
  Vi jobbar med improvisationsövningar som behandlar till exempel underdelning, frasering, skalor och tonmaterial.
 • Instrumental-/sångensemble
  Sångare har egen ensemble som går igenom vokalgruppsrepertoar samt jobbar med sångteknik i teori och praktik.
 Instrumentalister har ensemble utan sång som blandar repertoarspel och improvisationsövningar.
ANSÖK

Olof Lövmo 
Utbildningsledare
070-686 35 82, 0491-76 81 20
olof.lovmo.osk@folkbildning.net