Inriktning jazz2019-09-27T14:25:38+01:00

INRIKTNING JAZZ

Ditt instrument och ensemblespelet är de delar av musiklinjens innehåll vi lägger störst vikt vid. Du får syssla med olika stilar inom den afro-amerikanska musiken men tyngdpunkten ligger på jazz.

INSTRUMENT- & SÅNGUNDERVISNING

Enskild undervisning på huvud- och eventuellt bi-instrument. Vi jobbar bland annat med instrumental-/sångteknik, repertoar, timing och improvisation. Lektionstiden är 50 minuter och på de allra flesta instrument har du lektion varje vecka. Vi kan erbjuda undervisning inom följande:

 • sång
 • gitarr
 • piano
 • bas
 • trummor
 • blås

ENSEMBLE

Ensemblelektionerna är uppdelade på tre pass i veckan

 • Repertoarensemble
  Undervisningen bedrivs till största del i projektform, ex på teman vi har haft:
 bebop, neosoul, new orleans/tradjazz, standards.
 • Improvisationsensemble
  Vi jobbar med improvisationsövningar som behandlar till exempel underdelning, frasering, skalor och tonmaterial.
 • Instrumental-/sångensemble
  Sångare har egen ensemble som går igenom vokalgruppsrepertoar samt jobbar med sångteknik i teori och praktik.
 Instrumentalister har ensemble utan sång som blandar repertoarspel och improvisationsövningar.

Olof Lövmo 
Kursansvarig
0491-76 81 20, 073-061 85 34
olof.lovmo.osk@folkbildning.net