Inriktning klassisk2019-06-17T13:10:05+01:00

INRIKTNING KLASSISK SÅNG / PIANO / TRÄBLÅS / BLECKBLÅS

Utbildningen är förberedande för högre studier i klassisk sång eller piano vid musikhögskola, men den kan också vara en möjlighet för dig som helt enkelt vill utveckla din musikalitet. Ditt instrument och ensemblespelet är de delar av musiklinjens innehåll vi lägger störst vikt vid.

INSTRUMENT- & SÅNGUNDERVISNING

Enskild undervisning på huvud- och eventuellt bi-instrument. Vi jobbar bland annat med repertoar, instrumental- sångteknik och interpretation. Lektionstiden är 50 minuter och du har lektion varje vecka. Beroende på huvudinstrument har du även en grupplektion i sång eller piano varje vecka.

KAMMARMUSIK/ENSEMBLE

Ensembleundervisningens fokus ligger på samspel och musikalisk flexibilitet. Utöver undervisningen finns det rikliga möjligheter att sätta ihop egna konstellationer och repetera i skolans ensemblelokaler.

ANSÖK

Olof Lövmo 
Utbildningsledare
070-686 35 82, 0491-76 81 20
olof.lovmo.osk@folkbildning.net