INRIKTNING KLASSISK

På vår klassiska inriktning erbjuds sång, piano, gitarr, stråk, blås och komposition. 

På musiklinjens klassiska inriktning har deltagarna enskild undervisning på huvud- och eventuellt bi-instrument. Vi jobbar bland annat med repertoar, instrumental/sångteknik och interpretation. Lektionstiden är 50 minuter och du har lektion varje vecka. Med sång eller piano som huvudinstrument har du även en grupplektion varje vecka. Dessutom är du med i skolans kammarensemble. På vår skola finns möjligheter till samarbete med deltagarna på vår kyrkomusikerlinje och musiklinjens jazzinriktning vilket skapar bredd för ditt musicerande. Här ges många tillfällen till medverkan vid konsert både på och utanför skolan. Varje år har vi intressanta kurser och masterclasses med gästande lärare. Med en tydlig musikteoretisk vägledning, ensembleledning och kammarmusik blir du väl rustad för sökningar till musikhögskola eller annan vidareutbildning.

Våra lärare i piano och sång, Natalja Shakova, Cecilia Alrikson och David Unger, liksom våra timlärare i övriga instrument, har alla gedigen erfarenhet som pedagoger och utövande musiker

KLASSISK GITARR

Utbildningen är förberedande för högre studier i klassisk gitarr vid musikhögskola, men den är också en möjlighet för dig som vill fördjupa dig i klassiskt gitarrspel.
Du har 50 minuter enskild lektion per vecka. Utöver detta har du också 60 minuter gemensam lektion samt 60 minuter ensemblespel. Undervisningen ger dig en gedigen utbildning i instrumentaltekniska moment såsom flödesträning, tonbildning, vänsterhandsteknik och koordination. Du utvecklar även din repertoar och förmåga till interpretation.

Vår lärare i klassisk gitarr heter Eric Lammers och han har stor erfarenhet som professionell musiker nationellt och internationellt. Du kan hitta Eric på hans hemsida www.ericlammers.se.

KOMPOSITION

Du kan förbereda dig för högre studier i komposition vid musikhögskola eller fördjupa dig i ett personligt musikaliskt skapande. Du har 50 minuter enskild undervisning per vecka fördelat på komposition och ett bi-instrument. Vi rekommenderar att bi-instrumentet är piano, men du måste inte ha spelat ditt bi-instrument tidigare. På din individuella lektion går vi igenom olika metoder för hur man komponerar musik med utgångspunkt från ditt eget komponerande, med inriktning på melodiskapande, harmonisering, instrumentering och grundläggande kontrapunkt.

Utöver den individuella lektionen i komposition har vi varje vecka en timmes gemensam lektion, där vi gemensamt talar om olika kompositionstekniker och stilinriktningar, analyserar och lyssnar till musik, talar om varandras arbete och komponerar tillsammans. I kompositionsensemblen får du möjlighet att praktiskt prova dina kompositioner med hjälp av andra deltagare på musiklinjen. Vi jobbar i projektform med att skriva för till exempel kör, stråkensemble, gitarrensemble eller andra mindre kammarmusikaliska formationer.

Vår lärare i komposition heter David Unger. Han har gått kompositionslärarinriktningen vid Musikhögskolan Ingesund och fått verk uppförda i Sverige, Tyskland, Österrike och Kanada. Du kan hitta David på hans hemsida www.davidunger.n.nu

STRÅK

Utbildningen sker i samverkan med Länsmusiken i Kalmar läns professionella kammarorkester Camerata Nordica. Du har 60 minuter enskild undervisning per vecka på ditt huvudinstrument och 20 minuter på ditt bi-instrument. Undervisningen ger dig en gedigen utbildning i olika instrumentaltekniska moment. Du utvecklar även din repertoar och förmåga till interpretation.

Ensemblespelet är en viktig del. Du ingår i skolans stråkensemble (trio, kvartett) men du kan också vara med i andra kammarmusikaliska sammanhang. Du ingår också i en större stråkensemble i Oskarshamn Capella Oscaria samt kammarorkestern Kalmar Musiksällskap i Kalmar.

För dig som inte har tillräckliga kunskaper för att komma in på musiklinjen kan plats komma att beredas på Musiklinjen – introduktion.

Olof Lövmo 
Kursansvarig
0491-76 81 20, 073-061 85 34

olof.lovmo.osk@folkbildning.net