Kyrkogårdsvaktmästare2020-01-16T08:47:08+01:00

Kyrkogårdsvaktmästare

Utbildningen till kyrkogårdsvaktmästare är ett-årig och ger goda chanser till jobb då detta är ett bristyrke med stort sug efter personer med rätt kompetens. Under utbildningen ingår bland annat trädkunskap, kyrkogårdsflora, fastighetsskötsel, begravningskunskap och kunskap om krisbemötande. 

På Oskarshamns folkhögskola har vi haft yrkesutbildning mot Svenska kyrkans behov sedan 1958. Nu startar en kyrkogårdsvaktmästarutbildning i nära samarbete med kyrkogårdsförvaltningen i Oskarshamns församling och Växjö stift som skapar mycket goda chanser till jobb direkt efteråt. Utbildningen består av en rad delkurser över ett år, totalt 40 veckor, med moment som förbereder för anställning som kyrkogårdsvaktmästare med kompetens för både grönarbete, inomhussysslor i kyrka och arbete kopplat till krematorium.

KURSER

Så här ser innehållet ut:

 • Kyrkogårdsflora och ekosystem
 • Trädkunskap och trädhantering
 • Jordens kemi
 • Stensättning
 • Praktisk kyrkogårdsplanering
 • Säkerhet och ergonomi
 • Praktisk kurs: grävning, röjning och snöröjning
 • Vaktmästarkunskap, inomhus
 • Materialhantering: textil, trä och metall
 • Begravningskunskap
 • Kremationskunskap
 • Fastighetsskötsel
 • Krisbemötande
 • Regelverk för begravning och kulturvård
 • Gravtraditioner och livsåskådningar
 • Kyrkans uppdrag och organisation
 • Praktik: Förutom den löpande praktiska och teoretiska undervisningen ingår en särskild praktik på sammanlagt 6 veckor ute på kyrkogård.
 • Möjlighet finns att komplettera med tillägg i form av externa kurser för motorsågskörkort och praktisk gravgrävning. Dessa ligger utanför kursplanen.

BERÄTTIGAR TILL STUDIEMEDEL

Undervisningen är förlagd till Oskarshamns folkhögskola och inom kyrkogårdsförvaltningen i Oskarshamns församling. Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN.

Förkunskapskrav: Genomgången grundskola och personlig lämplighet. Möjlighet finns till undantag från grundskolebehörigheten i särskilda fall. Vid antagningen tillämpas ett intervjuförfarande av sökande.

Efter fullgjord utbildning erhålls ett utbildningsbevis.

ANSÖK HÄR

Sista anmälningsdag: 15 april 2020

Sökande kallas till intervju i antagningsprocessen.

Henrik Jardbring, rektor
0491-76 81 01
henrik.jardbring.osk@folkbildning.net