PIANOTEKNIKER

Pianotekniker är ett tidlöst och internationellt hantverksyrke. Utbildningen är 2-årig och kräver inga förkunskaper. Kursen avslutas med ett prov utformat av branschorganisationen Sveriges Pianostämmare och Teknikerförening som fastställer din yrkesmässiga nivå.

Pianoteknikerlinjen är en tvåårig yrkesinriktad folkhögskoleutbildning på heltid. Under första läsårets vårtermin gör du ett praktiskt ansökningsprov till årskurs två. Du måste få godkänt på detta prov för att få fortsätta ditt andra år.

Utbildningen har tre elevplatser per läsår och gruppen har totalt 4,5 timmars undervisning i pianoteknik/stämning per vecka. Undervisning i stämning sker generellt individuellt, medan praktisk undervisning i pianoteknik sker i grupp i skolans pianoverkstad. Fokus ligger på pianostämning, justering och grundläggande reparationer i mekanik på piano och flygel. På skolan finns speciella övningsinstrument för stämning och en pianoverkstad som du har tillgång till även utanför skoltid.

Övriga ämnen såsom gehör, diktat, musikhistoria och kör läser du gemensamt med musiklinjen.

REGELBUNDEN OCH MÅLMEDVETEN ÖVNING

Liksom för att lära sig spela ett instrument, ställs stora krav på dig att regelbundet och målmedvetet öva pianostämning och pianoteknik under utbildningen. Undervisning ges en dag i veckan, och däremellan måste du öva och arbeta självständigt. Kurslitteraturen är specialanpassad för utbildningsformen.

Efter utbildningen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta självständigt som pianostämmare/tekniker. Viktigast är att du behärskar pianostämning och du förväntas kunna stämma ett piano med gott resultat på tre timmar. Vidare ska du kunna grunderna i piano- eller flygelmekanikjustering.

Viktigt att veta och förstå är att ett så specialiserat och omfattande hantverksyrke som pianotekniker innebär ett livslångt lärande. Kursen kan ses som en grundläggande introduktion till yrket där du får de nödvändiga kunskaper du behöver för att på egen hand vidareutveckla dig genom egna erfarenheter och praktik i Sverige eller utlandet.

KURSPLAN

HT åk 1

 • Stämning. Du ska ha gjort din första fullständiga pianostämning innan jullovet
 • Reparation av pianomekanik / klaviatur
 • Slipning av pianohammarlag
 • Introduktion till intonation
 • Justering av pianomekanik

VT åk 1

 • Stämning, för att gå vidare till årskurs två ska du kunna stämma ett helt piano med acceptabelt resultat
 • Byte av ett pianohammarlag med påföljande justering och intonation

HT åk 2

 • Stämning, du ska nu kunna utföra stämningar av skolans övningsinstrument på begränsad tid
 • Justering av flygelmekanik
 • Slipning av flygelhammarlag
 • Fortsatt intonation

VT åk 2

 • Stämning, du ska nu kunna göra stämningar inför skolans elevkonserter
 • Byte av flygelhammarlag med påföljande justering och intonation

Inget nyintag inför läsåret 2020-2021. Du som ansökt blir kontaktad inom kort.

(Ansökan sker genom praktiska prov. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper eller förbereda något inför provet.)

Utbildning och kurslitteratur är kostnadsfri. Du behöver dock köpa en del verktyg såsom stämnyckel och grundläggande justeringsverktyg. Du får räkna med att kostnaden för en professionell stämnyckel är cirka 3000 kronor och det är en investering som du måste göra redan under de första veckorna.

Mer information om utbildningen och yrket pianotekniker hittar du på:
www.sptf.com – Branschorganisationen Sveriges Pianostämmare och Teknikerförenings (SPTF:s) hemsida.
www.blipianotekniker.nu – SPTF:s marknadsföringsportal för yrket och de utbildningar som finns.

Jonas Svensson  
Lärare, pianotekniker

Matilda Jusmo
Lärare, pianotekniker

De nås på:
0474 – 500 32
info@blipianotekniker.nu