SENIORKURS I MÖNSTERÅS

Allmänbildning, aktuella ämnen, diskussioner och samtal, studiebesök, spännande gäster och trevlig samvaro! Det är dags att anmäla sig till Oskarshamns Folkhögskolas seniorkurs i Mönsterås hösten 2020.

På seniorkursen samlas vi två gånger per vecka för att lära mer inom ett brett spektrum av ämnen. Varje dag består av två lektionspass med fikapaus mellan. Lektionspassen har varierat upplägg med till exempel föreläsningar, gruppdiskussioner, övningar, film, tipspromenader och andra utomhusaktiviteter. Under terminen görs också ett eller flera studiebesök. Kurserna vänder sig till dig 50+ som är dagledig då kurserna går på dagtid.

SIFFERMAGI, ENERGI OCH LIVET

Kursledare och undervisande lärare på halva kurstiden är Elenor Håkansson som är en erfaren pedagog med breda kunskaper framför allt inom biologi och miljöfrågor. Elenor kommer bland annat att ta upp följande områden:

  • Livet – biologiskt perspektiv och mänskliga tankar
  • Olympiska spelen – en spegling av världen och tiden 
  • Vår fantastiska kropp – en resa genom människokroppen
  • Energi för framtiden – om våra energikällor 
  • Siffermagi och spännande geometri

Ytterligare två lärare, alternativt en lärare och olika gästföreläsare, kommer att undervisa i andra ämnen på kursen. 

BEREDSKAP FÖR DISTANSUNDERVISNING

Kursstart sker under vecka 37. Det är något senare än vanligt för att skolan ska hinna ta ställning till hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid-19 påverkar undervisningen. Vi kommer att ha beredskap för såväl undervisning på plats som för distansundervisning.

Om kursen startar på distans så kommer undervisningen att genomföras med en undervisningsplattform anpassad för detta. Troligen Google classroom som används på andra av skolans kurser. Du bör därför ha tillgång till egen dator/platta med internetuppkoppling i ditt hem. Inför kursstart kommer skolan att bistå med hjälp för att komma igång om så önskas. 

Vid undervisning på plats sker det i Häradssalongen i Hembygdsparken i Mönsterås. 

INFÖR BESKED

Den första juni fattar Folkbildningsrådet beslut angående fördelning av extra deltagarveckor till folkhögskolor som ansökt om det för höstterminen. Det beslutet avgör hur många seniorkurser Oskarshamns Folkhögskola kan genomföra under hösten 2020. Inför det beskedet finns det en seniorkurs i Mönsterås att anmäla sig till, och en eventuell kurs att anmäla intresse till.

ANMÄLAN HT 2020

Anmälan till hösten 2020 sker via knappen här på sidan. Du kommer till ett anmälningsformulär där du både kan anmäla dig till kursen måndag och onsdag, och göra en intresseanmälan till den kurs som kan bli av beroende på beslut från Folkbildningsrådet.

Vilka som antas till kursen/kurserna:
Helt nya deltagare tas in först. Därefter sker en prioritering enligt principen: de som gått kortast tid på seniorkurs tidigare kommer in först.

Sista ansökningsdag: 16 juni 2020

Kursen/kurserna börjar v. 37 och pågår t.o.m. v. 51

Kursanmälan kan göras till en kurs enligt följande tider:
Måndagar: 13.00-16.30
Onsdagar: 8.30-12.00

Intresseanmälan kan göras till en eventuell kurs enligt följande tider:
Måndagar: 8.30-12.00
Tisdagar: 8.30-12.00

Bekräftelseavgift 300 kr.

Servicekostnad 1 200 kr/termin (bekostar en termins fika).

Kostnader utöver ordinarie lektioner, som inträde vid studiebesök m.m, bekostas av respektive deltagare.

OBS! Om det blir distansundervisning kommer servicekostnaden att justeras ned.

Om du har frågor om ansökan:

Ann Sundkvist
Skoladministratör
0491-76 81 04
ann.sundkvist.osk@folkbildning.net

Frågor i övrigt:

Lotta Lindqvist
Biträdande rektor
0491-76 81 03

lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net