Seniorkurs Oskarshamn2020-01-16T09:15:04+01:00

SENIORKURS I OSKARSHAMN

På våra seniorkurser får du förkovra dig inom vitt skilda ämnesområden, diskutera olika frågeställningar, knyta nya vänskapsband och ta del av skolans olika aktiviteter under året.

Kurserna vänder sig till dig 50+ som är dagledig då kurserna går på dagtid. Till läsåret 2019/2020 erbjuder vi två seniorkurser som i huvudsak har samma innehåll men går på olika tider. Lärare under höstterminen är Elenor Håkansson, Viktoria Ålund och Dicka Brännkärr. Det kan även dyka upp gästlärare.

MODE, MILJÖ OCH HBTQ-FRÅGOR

Elenor kommer att ha dubbla lektionspass i varje grupp och köra ett längre tema över terminen under ena passet och olika kortare teman under det andra passet. Det längre temat handlar om kläder och mode ur olika perspektiv. Kläder som kommunikationsmedel, klädrelationer och klädminnen. Kläder, miljö och slow fashion. Det blir även 1900-talets modehistoria. Inom temat kan det även bli praktiskt arbete, till exempel i form av utställning, lagningsevent, internt klädbyte och studiebesök.

Övriga kortare teman som Elenor planerar är:

 • Miljöfrågor – “grundkurs” – vad handlar egentligen klimatförändringar, försurning, övergödning och förlust av biologisk mångfald om? Och vad kan man göra åt det?
 • Vatten, ett ovanligt vanligt ämne – några lektioner om vattnets särskilda egenskaper och vattnets betydelse för livet på jorden. Några enkla laborationer/demonstrationer.
 • Energi för framtiden – vilka är våra energikällor? Vilka fördelar och nackdelar har de? Vad ska vi satsa på i framtiden?
 • Prylar! 1900-talets designhistoria. Vad är grejen med alla prylar? Om minimalism och frivillig enkelhet. Studiebesök i till exempel Designarkivet i Pukeberg
 • Vår fantastiska kropp – en resa genom kroppens uppbyggnad och funktion
 • Sannolikt? En introduktion till sannolikhetslära – om tärningar, spel och lotter
 • Hur hänger DNA, gener och kromosomer ihop? Lite grundläggande genetik och ärftlighetslära.
 • HBTQ-frågor – om normer, grundläggande begrepp, historik och nuläge för HBTQ-personer.

HÄLSA OCH TEXTANALYS

Viktoria är lärare på seniorkursen det här läsåret. Till hösten planerar hon att ha följande teman:

 • Hälsa, kost och livsstil (vissa gånger kommer det att ingå fysisk aktivitet inne eller ute).
 • Analys av poesi och låttexter samt poesiskrivande.
 • Australien ur olika perspektiv
 • Engelska med fokus på konversation.

Dicka Brännkärr kommer helt ny till skolan i augusti och ska jobba som lärare i historia, religion och svenska på Allmän kurs. Hon kommer även att undervisa på seniorkurserna. Exakt vad det blir har hon inte hunnit planera ännu men hon har mycket att ösa ur. Ett temat blir i alla fall författare och litteratur genom tiderna.

TVÅ ALTERNATIV ATT VÄLJA MELLAN

Det här är alternativen att välja mellan för läsåret 2019/2020:

Senior ett (S:ett) på måndagar och onsdagar 13.00-16.30 båda dagarna.

Senior två (S:två) på tisdagar 8.30-12.00 och torsdagar 13.00-16.30.

En seniorkurs omfattar alltså undervisning två halvdagar i veckan. Varje pass bryts av med fika i vår restaurang. Höstterminen börjar vecka 35. I övrigt följer terminstiderna våra övriga kurser vad gäller lov. Vid några tillfällen under varje läsår bryts ordinarie schema för deltagande i skolgemensamma aktiviteter som temadag, friluftsdag, föreläsning och liknande. Det ordnas också med studiebesök.

Om det är för få anmälningar till en kurs så kan skolan ta beslut att inte genomföra den. Om du vill vara säker på att få en plats rekommenderar vi därför att du lämnar mer än ett av ovanstående alternativ i din anmälan. När du söker till en kurs gäller det hela läsåret 2019/2020.

ANMÄLAN STÄNGD

Anmälan är för närvarande inte öppen.

Senior ett (S:ett) på måndagar och onsdagar 13.00-16.30 båda dagarna.

Senior två (S:två) på tisdagar 8.30-12.00 och torsdagar 13.00-16.30

Kursstarter höstterminen 2019: vecka 35

Bekräftelseavgift 300 kr/läsår (avgiften går till deltagarförsäkring och visst studiematerial ) och servicekostnad 1 620 kr/termin (bekostar en termins fika i vår restaurang samt vissa måltider i samband med aktiviteter och fester).

Kostnader utöver ordinarie lektioner, som inträde vid studiebesök m.m, bekostas av respektive deltagare.

Om du har frågor om ansökan:

Ann Sundkvist
Skoladministratör
0491-76 81 04
ann.sundkvist.osk@folkbildning.net

Frågor om innehållet:

Lotta Lindqvist
Biträdande rektor
0491-76 81 03

lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net