SVENSKA FRÅN DAG ETT

Oskarshamns Folkhögskola har sedan några år kursen ”Svenska från dag ett”, som är en särskild insats på uppdrag av regeringen. I fokus på de här kurserna är undervisning i svenska och samhällsorientering.

Målgruppen för den här kursen är personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det betyder personer som är asylsökande, men också personer som har fått uppehållstillstånd och i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Syftet med den här kurser är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Målet är stärkta kunskaper i svenska språket och om samhället.

Vi genomför kursen med undervisning på skolan i Oskarshamn. Det innebär tillgång till olika resurser, som till exempel gympasal och gemensam fika i matsalen varje dag med alla skolans deltagare och personal. Kursdeltagarna är också med i olika gemensamma aktiviteter på skolan. Det kan vara friluftsdagar, konserter, öppet hus och liknande. Vi ordnar även studiebesök i närområdet.

Ansökan görs genom att mejla eller ringa till skolan.

Telefon: 0491-76 81 17

E-post: info@oskarshamnsfolkhogskola.se

Ann Sundqvist
Skoladministratör
0491-76 81 04
ann.sundkvist.osk@folkbildning.net