SVENSKA FRÅN DAG ETT

Oskarshamns Folkhögskola har sedan några år kursen ”Svenska från dag ett”, som är en särskild insats på uppdrag av regeringen. I januari 2020 startar en kurs här på skolan som innehåller undervisning i svenska och samhällsorientering.

Målgruppen för den här kursen är personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det betyder personer som är asylsökande, men också personer som har fått uppehållstillstånd och i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden. Kursen startar den 13 januari och går måndag till fredag. Studietakten är 75 procent så undervisningen pågår varje dag mellan 8.30 och 12.30.

Syftet med den här kurser är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Målet är stärkta kunskaper i svenska språket och om samhället.

Vi genomför kursen med undervisning på skolan i Oskarshamn. Det innebär tillgång till olika resurser, som till exempel gympasal, bildsal och gemensam fika i matsalen varje dag med alla skolans deltagare och personal. Kursdeltagarna är också med i olika gemensamma aktiviteter på skolan. Det kan vara friluftsdagar, konserter, öppet hus och liknande. Vi ordnar även studiebesök i närområdet.

Ansökan görs genom att mejla eller ringa till skolan.

Telefon: 0491-76 81 17

E-post: info@oskarshamnsfolkhogskola.se

Ann Sundqvist
Skoladministratör
0491-76 81 04
ann.sundkvist.osk@folkbildning.net

Nouran Abdelaziz
Kursansvarig
072-540 14 34
nouran.abdelaziz.osk@folkbildning.net