Svenska från dag ett2019-02-28T14:28:41+01:00

SVENSKA FRÅN DAG ETT

Oskarshamns Folkhögskola har sedan några år kursen ”Svenska från dag ett”, som är en särskild insats på uppdrag av regeringen. Kursen går på heltid här på skolan och innehåller undervisning i svenska och samhällsorientering.

Målgruppen för den här kursen är personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Det betyder personer som är asylsökande, men också personer som har fått uppehållstillstånd och i väntan på kommunplacering bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden.

Syftet med statsbidraget är att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och att påskynda en framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd. Målet är stärkta kunskaper i svenska språket och om samhället.

Vi genomför kursen på heltid med undervisning på skolan. Det innebär tillgång till olika resurser, som till exempel gympasal, bildsal och gemensam fika i matsalen varje dag med alla skolans deltagare och personal. Kursdeltagarna är också med i olika gemensamma aktiviteter på skolan. Det kan vara friluftsdagar, konserter, öppet hus och liknande. Vi ordnar även studiebesök i närområdet.

Verksamheten regleras av Förordningen (2015:521) om statsbidrag till särskilda folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare samt av Folkbildningsrådets villkor.

Ann Sundqvist
Skoladministratör
0491-76 81 04
ann.sundkvist.osk@folkbildning.net

Nouran Abdelaziz
Kursansvarig
072-540 14 34
nouran.abdelaziz.osk@folkbildning.net

Ansökan görs genom att mejla eller ringa till skolan.

Telefon: 0491-768 100

E-post: info@oskarshamnsfolkhogskola.se