Befintliga och skapade cirklar

”Cirkeln” är en digital utställning från seniorkursernas distansstudier. Temat cirkeln har innehållit allt ifrån matnyttiga kunskaper till  kreativa bilder.

Klicka här så kommer du till hela utställningen.

Skolans seniorkurser bedrivs till följd av pandemin på distans. Istället för de vanliga lektionerna på skolan, samlas deltagarna i Facebookgrupper för att ta del av lektionsmaterial, livesändningar med lärarna och kommunikation. Möjligheter till lärande, delande och meningsutbyte, men på ett helt annat sätt.

MATEMATISKT OCH SYMBOLISKT

Av läraren Elenor Håkansson har deltagarna fått ett lektionstema kring cirkeln där cirkeln togs upp ur ett matematiskt och symboliskt perspektiv. Cirkelns betydelse i olika sammanhang diskuterades livligt. Vi upptäckte cirklarna i många olika sammanhang i stort och smått. Livet som ett kretslopp, solen och om årstidernas cirkel, om varför man går i cirkel när man går vilse samt om altarringar, glorior och mandalas. Om studiecirklar och om likvärdiga positioner när man sitter i en cirkel och om cirklar i språket där vi ”sluter cirklar” och kanske finns i den ”innersta cirkeln”.

CIRKELFORMER I OMGIVNINGEN

Kursdeltagarna fick också uppgiften upptäcka cirkelformer i omgivningen och att själv arrangera en cirkelform. Facebook-grupperna sjöd av kreativitet och resultatet ser ni här, det går även att skapa på distans! Utställningen innehåller ett axplock av de bilder som kommit in.