Policy för internatet2019-02-19T14:13:23+01:00

POLICY FÖR INTERNATET

Skolan ska vara en öppen, trivsam och trygg plats att studera och bo på. Boende på internat kräver extra hänsyn till varandra när man delar gemensamma utrymmen och utrustning. Internatets regler är tydliga och brott mot dessa följs upp och kan ytterst innebära uppsägning från internatet.

INTERNATETS ORDNINGSREGLER

Skolans boenderegler finns att läsa under fliken studeranderätt på skolans hemsida. I samband med att nyckel till internatrum utkvitteras ska kursdeltagare skriva under att man acceptera boendereglerna.

Kursdeltagares egen hemförsäkring gäller vid skada, brand eller stöld på rummet. Det är därför angeläget att den som bor på internatet har giltig hemförsäkring.

Reglerna är:

 • att svara för städning och för att vårda rummet och inventarier
 • att omedelbart anmäla till internatansvarig eller husmor om rummet eller inventarier blir skadade
 • att inte tejpa, klistra eller nåla fast bilder eller annat på tapetserade väggar eller målade ytor.
 • att inte ha kylskåp, frys eller liknande på rummet
 • att tvätta och stryka i tvättstuga och inte på rummet
 • att källsortera samtliga sopor i gemensamma pentryn
 • att rätta sig efter gällande föreskrifter för vård av rummet och de gemensamma utrymmena
 • att hålla rummet tillgängligt enligt vad som sägs i hyreslagen samt för inspektion av rektor eller internatansvarig när det begärs
 • att undvika störande ljud från dator, cd-spelare, musikinstrument och dylikt
 • att respektera andra boendes rätt till nattro kl 22.00-07.00, helger 23.00-0.700
 • att inte motta besök på ett sådant sätt att det blir störande för andra boende
 • att inte låta någon övernatta i rummet utan att informera internatansvarig eller husmor, detta på grund av brandskyddet
 • att inte ha husdjur på rummet
 • att inte röka eller tända rökelse inomhus
 • att ta del av och följa skolans alkoholpolicy och drogpolicy

GRUNDLÄGGANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Boendet på internatet är också en träning i samarbete och respekt för varandra. Skolans utgångspunkt är att mindre konflikter vad det gäller exempelvis ordning i gemensamma utrymmen och störningar kvälls- och nattetid löses genom samtal mellan berörda internaboende. Det är viktigt för skolan att ha goda relationer med de boende i grannskapet. Det är därför viktigt att internatboende inte på något sätt stör de boende i närområdet.

VID BROTT MOT BOENDEREGLER

Vid de flesta förseelserna mot boenderegler, som inte löses mellan de boende själva, tar internatansvarig upp samtal med den boende. Om misskötsel och/eller störningar upprepas ska elevvårdsgruppen informeras.

Vid brott mot regler om husdjur, rökning/rökelse, alkohol och droger och vid allvarlig störning kvälls- och nattetid ska alltid anmälan göras till elevvårdsgruppen redan vid första förseelsen.

HANDLINGSPLAN

När en förseelse kommer till elevvårdsgruppens kännedom förs ett första kartläggande och informerande samtal där också en muntlig varning om uppsägning ges.

 • Vid upprepad förseelse ges en skriftlig varning om uppsägning
 • Vid ytterligare förseelse sägs den internatboende upp med omedelbar verkan
 • Vid brott mot regler om droger avstängs kursdeltagare med omedelbar verkan från internatet
 • Vid annan allvarlig konflikt/händelse på internatet kan avstängning också tillämpas
 • Skada på rummet eller inventarier som vållats genom försummelse eller vårdslöshet ska ersättas