HISTORIA

Oskarshamns folkhögskola startade 1958 på initiativ av Ann-Marie och Stig Franzén. Som stiftsadjunkt i Växjö stift hade Stig upptäckt att det fanns behov av en folkhögskola i den östra delen av stiftet. Med en omvittnad energi och skicklighet lyckades han få med sig ledande personer i stiftet, och den 30 augusti 1958 kunde den första årskullen påbörja sina studier i Oskarshamns gamla ålderdomshem.

Höstterminen 1968 kunde nya byggnader tas i bruk på en bergshylla ovanför den gamla byggnaden. Skolan hade, av kommunen, fått köpa 6 000 kvadratmeter mark av det som låg mellan det gamla ålderdomshemmet och Norra vattentornet. Därmed kunde skolans expansion börja på allvar, och fram till 1982 fullbordades den nybyggnation, som gjort Oskarshamns folkhögskola livskraftig och konkurrensduglig i folkhögskolevärlden.

OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA FORTSATTA UTVECKLING

Den allmänna linjen kunde kompletteras med bland annat musiklinje, konstlinje och afasi-linje, och nya lokaler kunde ställas till elevernas förfogande. Under hela uppbyggnadsperioden lade man stor vikt vid att göra skolan anpassad för personer med funktionshinder, och detta har sedan blivit ett av skolans kännetecken.

En helt ny byggnad, Ceciliakapellet, gav skolan en bra lokal för både gudstjänst och konserter. En ståtlig orgel byggdes av Hammarbergs orgelbyggeri och kapellet kompletterades också med en flygel Bösendorfer Imperal. Ceciliakapellets akustik har gjort den till en mycket omtyckt konsertlokal för kör, kammarmusik och kammarorkester.

UNDER 2000-TALET

Under början av 2000-talet inleddes en ny expansionsperiod. Det som förut varit skolans simhall byggdes då om till en konferensanläggning med en stor samlingslokal och tre mindre grupprum. Några år senare renoverades köket och matsalen. Våren 2014 byggdes ett konferensrum och ett gym med omklädningsrum och bastu i huvudbyggnaden. Dessa investeringar har gjort att skolan nu har möjligheter att ha kurser, konferenser och även lunchgäster i en trivsam och modern miljö.