Studiemotiverande Folkhögskolekurs (SMF)2019-06-14T10:16:21+01:00

STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS

STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS

Studiemotiverande Folkhögskolekurs, SMF, är en kurs som folkhögskolorna erbjuder på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Just nu fokuserar våra SMF-kurser på svenska språket och på att deltagarna ska få ökade chanser till arbete.

Det är Arbetsförmedlingen som anvisar deltagare till SMF. Du kan alltså inte söka till kursen direkt utan tar kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen om du tycker att SMF skulle passa dig. Under ett år har Oskarshamns Folkhögskola flera SMF-kurser som kan ha lite olika inriktning. Just nu pågår till exempel en SMF-kurs för deltagare som precis börjat lära sig svenska och som har få utbildningsår med sig sedan tidigare.

HELTIDSSTUDIER

Framöver blir det SMF-kurser med inriktning på svenska språket och på arbetsmarknad. Då kan det till exempel ingå studiebesök på olika arbetsplatser och övning i att skriva ansökningar, genomföra anställningsintervjuer och liknande. En SMF-kurs är 13 veckor på heltid, ibland sätts två sådana kurser ihop så att studietiden blir ett halvår.

VÄG UT PÅ ARBETSMARKNADEN

Syftet med SMF är att motivera till fortsatta studier och/eller till att hitta en väg ut på arbetsmarknaden. Om du efter avslutad SMF-kurs vill fortsätta på folkhögskola så kan du söka till Allmän kurs där man kan läsa in gymnasiebehörighet.

Ta kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen för mer information.

Anas Awad
Utbildningsledare
0491-76 81 23, 072-450 51 23
anas.awad.osk@folkbildning.net