STUDERANDERÄTT

Oskarshamns Folkhögskola har, liksom de flesta andra folkhögskolor, en studeranderättslig standard. Det är samma frågor som ingår med utformning och regler kan variera något mellan skolorna.

Vid kursstart får alla kursdeltagare broschyren ”Välkommen till Oskarshamns Folkhögskola” och där finns det mesta sammanfattat.

Följande områden tas upp i standarden:

  • Inledning
  • Kursinformation – 
avgiftsfri undervisning, regler för avgifter
  • Kursintyg, behörighetsintyg och studieomdöme
  • Närvaro
  • Alkoholpolicy med handlingsplan
  • Drogpolicy med handlingsplan
  • Likabehandlingsplan
  • Avstängning och avskiljande
  • Öppenhet, sekretess och arkivering

Läs hela dokumentet via knappen här intill.

KLAGA OCH ÖVERKLAGA

Om man av någon anledning är missnöjd med sin situation på skolan ska man i första hand prata med mentor eller utbildningsledare. Om det gäller boendet talar man med den som är ansvarig för internatet. Om detta inte leder till förbättring så får man kontakta skolrådet och/eller skolledningen.

 Om man ändå inte tycker att tillräckliga åtgärder vidtas eller brister åtgärdas har man möjlighet att framföra sina synpunkter till skolans styrelse. Kontaktuppgifter finns på hemsidan eller ges på expeditionen. 

Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från studerande som uttömt de möjligheter som finns inom skolan i det som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som rör ärende. Därefter görs bedömning om skolan fattat beslut i enlighet med de dokument som ärendet berör.

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Under studietiden kommer Oskarshamns Folkhögskola att hantera personuppgifter om dig. När studietiden är över kommer dessa att tas bort. Intyg och examensbevis förvaras på skolan.

Här kan du ladda ned vår studeranderättsliga standard i fulltext.

LADDA NED