Kostnader2019-06-10T10:33:56+01:00

KOSTNADER

Undervisningen på Oskarshamns folkhögskola är kostnadsfri. Däremot får du betala för litteratur, studieresor, mat och logi. Här nedan kan du se kostnader för 2019-2020.

INTERNATAVGIFT

På Oskarshamns folkhögskola finns det internatboende med två olika typer av rum. Internatavgiften täcker boendekostnad, förmiddagsfika, måltider under vardagar, samt kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring. De olika nivåerna på internatavgiften hittar du under Boende. 

SERVICEKOSTNAD

För dig som inte bor på skolan utgår en servicekostnad på 1 825 kronor per termin (gäller heltidsstuderande). I avgiften ingår förmiddagsfika, kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring.

Som externatdeltagare har du möjlighet att köpa lunch för 75 kronor eller köpa ett kuponghäfte med 10 måltider för 700 kronor.

ÖVRIGA KOSTNADER

Du betalar för läromedel och förbrukningsmateral. Beroende på vilken kurs du går får du räkna med mellan 700 kronor och upp till 3 000 kronor.

Samtliga deltagare betalar en bekräftelseavgift så snart besked om antagning erhållits. Avgiften är 300 eller 500 kronor beroende på vilken typ av utbildning det gäller. Den summan används till studiebesök, utflykter och liknande. Bekräftelseavgiften återbetalas inte vid återbud.