KOSTNADER

Undervisningen på Oskarshamns folkhögskola är kostnadsfri. Däremot får du betala för litteratur, studieresor, mat och logi. Här nedan kan du se kostnader för 2021-2022.

INTERNATAVGIFT

På Oskarshamns folkhögskola finns det internatboende med två olika typer av rum. Internatavgiften täcker boendekostnad, förmiddagsfika, måltider under vardagar, samt kostnader för samkväm, fester och elevförsäkring. De olika nivåerna på internatavgiften hittar du under Boende. 

SERVICEKOSTNAD

För dig som inte bor på skolan utgår en servicekostnad på 2 050 kronor per termin (gäller heltidsstuderande). I avgiften ingår t.ex. elevförsäkring, tillgång till lunchrum, förmiddagsfika, kostnader för samkväm och fester samt parkering dagtid.

Som externatdeltagare har du möjlighet att köpa lunch för 85 kronor eller köpa ett kuponghäfte med 10 måltider för 775 kronor.

ÖVRIGA KOSTNADER

Du betalar för läromedel och förbrukningsmaterial. Beroende på vilken kurs du går får du räkna med mellan 700 kronor och upp till 3 000 kronor.

Samtliga deltagare betalar en bekräftelseavgift så snart besked om antagning erhållits. Avgiften är 300 eller 500 kronor beroende på vilken typ av utbildning det gäller. Den summan används till studiebesök, utflykter och liknande. Bekräftelseavgiften återbetalas inte vid återbud.