ADMINISTRATION

Emil Jörgensen
Emil Jörgensen
Rektor
0491-76 81 01

emil.jorgensen@ofhsk.se

Karin Gidö Lindberg
Karin Gidö Lindberg
Ekonomiansvarig
0491-76 81 25

karin.gido.lindberg@ofhsk.se

Klas Häll
Klas Häll
Marknads- och servicechef
0491-76 81 24

klas.hall@ofhsk.se

Bodil Johansson
Bodil Johansson
Konferens- och bokningsansvarig, samt ansvarig för internat
0491-76 81 05, 070-261 80 82

bodil.johansson@ofhsk.se

Ann Sundkvist
Ann Sundkvist
Skoladministratör
0491-76 81 17, 073-062 14 93

ann.sundkvist@ofhsk.se

Marina Lundahl
Marina Lundahl
Skolkurator
0491-76 81 07, 073-062 36 44

marina.lundahl@ofhsk.se

ALLMÄN KURS, UNDERSKÖTERSKEUTBILDNING & SENIORKURSER

Maria Bergqvist
Maria Bergqvist
Utbildningsledare Allmän kurs. Lärare i hälsa, psykologi & samhällskunskap
076-127 39 72

maria.bergqvist@ofhsk.se

Emma Olsson
Emma Olsson
Kursansvarig Allmän kurs. Lärare i engelska.
073-980 81 12

emma.olsson@ofhsk.se

Renata Otto
Renata Otto
Lärare i matematik. Specialpedagog

renata.otto@ofhsk.se

Jenny Sandsten
Jenny Sandsten
Lärare i svenska

jenny.sandsten@ofhsk.se

Cecilia Myrén
Cecilia Myrén
Lärare i SO och naturkunskap. SYV
0491-768 108, 072-540 11 62

cecilia.myren@ofhsk.se

Åsa Högö
Åsa Högö
Lärare i vårdämnen
0491-76 81 19, 072-540 14 34

asa.hogo@ofhsk.se

Martin Westerlund
Martin Westerlund
Lärare i hälsorelaterade ämnen & IT-support
0491-76 81 21, 072-500 62 82

martin.westerlund.adler@ofhsk.se

Eva Gustavsson
Eva Gustavsson
Lärare i svenska

eva.gustavsson@ofhsk.se

STUDIEMOTIVERANDE FOLKHÖGSKOLEKURS (SMF)

Kais Mawed
Kais Mawed
Kursledare och lärare SMF
0491-76 81 02, 072-500 62 25

kais.mawed@ofhsk.se

Sofia Walve
Sofia Walve
Lärare i svenska & samhällskunskap
076-127 39 54
sofia.walve@ofhsk.se
Eva Gustavsson
Eva Gustavsson
Lärare i svenska

eva.gustavsson@ofhsk.se

LÄRARE KYRKVAKTMÄSTARE

Anna-Karin Kullenbert
Anna-Karin Kullenbert
Kursansvarig
076-136 23 13

anna-karin.kullenbert@ofhsk.se

Sofia Rosenquist
Sofia Rosenquist
Lärare
076-136 22 98

sofia.rosenquist@ofhsk.se

LÄRARE KYRKANS GRUNDKURS

Anna-Karin Kullenbert
Anna-Karin Kullenbert
Lärare på Kyrkans grundkurs
076-136 23 13

anna-karin.kullenbert@ofhsk.se

Jonas Ivarsson
Jonas Ivarsson
Skolpräst, lärare på Kyrkans grundkurs
0491-76 81 10, 072-744 42 09

jonas.ivarsson@ofhsk.se

LÄRARE MUSIK

Karin Öhman
Karin Öhman
Utbildningsledare kyrkomusik och musiklinje
Lärare i orgel, barnkörmetodik och brukspiano.
0491-76 81 11, 073-061 79 67

karin.ohman@ofhsk.se

Robert Öhman
Robert Öhman
Kursansvarig kyrkomusikerutbildningen
Undervisar i orgel, orgelkunskap, undervisningsmetodik, musiklära, klassisk kör och liturgisk sång
0491-76 81 27, 070-269 37 62

robert.ohman@ofhsk.se

Cecilia Alrikson
Cecilia Alrikson
Kursansvarig Musiklinjen genrefri sång och klassisk inriktning
Lärare i sång, vokalensemble, röstvård och körledning.
Telefon: 0491-76 81 03, 073-022 80 21

cecilia.alrikson@ofhsk.se

Magnus Eklöf
Magnus Eklöf
Kursansvarig Musiklinjen jazz, soul, blues inriktning
Lärare jazzpiano

magnus.eklof@ofhsk.se

Vlado Markovic
Vlado Markovic
Lärare bas m.m.
076-127 40 23

vlado.markovic@ofhsk.se

David Unger
David Unger
Lärare komposition, klassisk sång, musikhistoria, teori m.m.
070-376 81 04

david.unger@ofhsk.se

Natalja Shakova
Natalja Shakova
Lärare klassisk piano m.m.

natalja.shakova@ofhsk.se

David Borgemo
David Borgemo
Lärare klassisk gitarr

david.borgemo@ofhsk.se

Stella Huber
Stella Huber
Danslärare

stella.huber@ofhsk.se

Torbjörn Westman
Torbjörn Westman
Lärare violin
Han undervisar även i violin på Oscarsgymnasiet och har även varit lärare vid Edvard Said National Conservatory of Music i Jerusalem och Betlehem.
0491-106 91
Ulla Raukola
Ulla Raukola
Lärare viola
Katarina Malmberg
Katarina Malmberg
Lärare cello
Maria Shaik
Maria Shaik
Lärare klassisk trumpet
Eric Bulmer
Eric Bulmer
Lärare klassisk klarinett
Charlotte Forsberg
Lärare jazzsång, kör, brukspiano

charlotte.forsberg@ofhsk.se

ÖVRIGA LÄRARE MUSIK

Leif Camnerin, lärare klassisk trombon, valthorn och tuba

Carl-Henrik Fernandi, lärare saxofon
carl-henrik@fernandi.se

Mattias Jacobsson, lärare trombon
mattias.jacobsson@edu.hultsfred.se

RESTAURANG & CATERING

Joakim Skärkarl
Joakim Skärkarl
Restaurang och catering
0491-76 81 28, 073-061 91 29

joakim.skarkarl@ofhsk.se

Eva Petersson
Eva Petersson
Kök
Telefon: 0491-76 81 23

eva.petersson@ofhsk.se

Linda Svensson
Linda Svensson
Kök
Telefon: 0491-76 81 23

linda.svensson@ofhsk.se

Johanna Redborn
Johanna Redborn
Kök
Telefon: 0491-76 81 23

johanna.redborn@ofhsk.se

Mathias Söderlund
Mathias Söderlund
Kök
Telefon: 0491-76 81 23

mathias.soderlund@ofhsk.se

VAKTMÄSTARE & SERVICE

Jimmie Wik
Jimmie Wik
Vaktmästare
070-267 29 08

jimmie.wik@ofhsk.se

Jonas Persson
Jonas Persson
Vaktmästare

jonas.persson@ofhsk.se

Karoline Eklöv
Karoline Eklöv
Ansvarig lokalvård
0491-76 81 22, 070-261 60 31

karoline.eklov@ofhsk.se

Caroline Lindberg
Caroline Lindberg
Lokalvårdare

caroline.lindberg@ofhsk.se