Loading...
Hem2024-05-28T11:58:52+02:00

Bildning, utbildning, gemenskap & kultur

Våra ledstjärnor i det dagliga arbetet är kvalitet, omtanke och växtkraft

BILDNING, UTBILDNING, GEMENSKAP & KULTUR

Våra ledstjärnor i det dagliga arbetet är kvalitet, omtanke och växtkraft

Vi önskar att du som kommer till skolan, som kursdeltagare eller gäst, möter kvalitet och omtanke. Oskarshamns Folkhögskola ska vara en mötesplats för människor med olika bakgrund, ålder, religion och intressen där man kan lära och växa som människor.

Vi vill erbjuda en öppen och medmänsklig miljö med hög servicenivå och ett bra utbud, såväl i våra kurser, som i restaurang och konferens.

Växtkraft innebär att verksamheten och vi själva ständigt ska utvecklas för att möta samhällets behov av bildning, utbildning, gemenskap och kultur. När vi utvecklas skapar vi möjligheter för andra att göra detsamma!

ALLMÄN KURS

ALLMÄN KURS – DISTANS

KYRKVAKTMÄSTARE

KYRKOMUSIKER

MUSIKLINJEN

AKTUELLT

Här kan du se allt från senaste nytt inom våra utbildningar till lediga jobb hos oss – Aktuellt

OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA

Oskarshamns Folkhögskola är en av fler än 150 folkhögskolor i landet. Statens stöd till folkbildningen utgår från det mål som riksdagen beslutat om:

”Folkbildningen ska ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället”.

En stor del av utbildningarna och kurserna på folkhögskola finansieras med statliga medel som fördelas via Folkbildningsrådet. Regeringen ger också genom Arbetsförmedlingen folkhögskolan flera uppdrag, som exempelvis Etableringskurser för nyanlända.

Från vår huvudman Växjö stift, har vi också uppdraget att ”tillgodose Svenska kyrkans behov av kristen ungdoms- och vuxenundervisning inom ramen för folkhögskoleförordningen”, formulerat i portalparagrafen i stadgarna för Stiftelsen Oskarshamns folkhögskola.

VI JOBBAR FÖR ATT

  • Stärka och utveckla demokratin

  • Göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

  • Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

  • Bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

RESTAURANG – CATERING – KONFERENS

Du hittar Restaurang Tuppen, vår catering och Axel Munthes konferenscenter på munthekonferens.se

Till toppen