Musiklinjen2019-09-27T14:44:33+01:00

MUSIKLINJEN

Musiklinjen är till för dig som vill utveckla din musikalitet och ditt musikerskap tillsammans med andra människor som alla brinner för musik. Genom enskilda instrumentlektioner, ensemblespel, teori och gehör och mer därtill vill vi ge dig en hållbar grund att stå på i ett framtida liv som yrkesverksam inom musik eller med ett passionerat musicerande på fritiden.

De flesta av musiklinjens lärare finns tillgängliga på skolan och vi strävar efter att undervisningen ska vara så kontinuerlig och regelbunden som möjligt. Vi vill också ge en bra balans mellan att utveckla det musikaliska hantverket och varje enskild deltagare möjlighet att odla sin särart.
 
Varje år ser vi att många av våra deltagare väljer att fortsätta sina musikstudier vid någon av landets musikhögskolor eller andra musikhögskolor runtom i Europa. Om du vill söka vidare till högre musikutbildning ger vi dig stora möjligheter att vara väl förberedd inför musikhögskolans antagningsprov.

Du har goda möjligheter att få framträda med din musik vid konserter på skolan och vid konserter i Oskarshamn och Kalmar med omnejd. Musiklinjen är i grunden 2-årig men man kan även välja att gå ett år. För bästa studieresultat rekommenderar vi två år.

Vi har två inriktningar:

– Jazz
– Klassisk

Det finns enstaka platser på musiklinjens klassiska inriktning att söka till inför vårterminen 2020. Om du är intresserad ta kontakt med:

Karin Öhman
Utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen och musiklinjen
0491-76 81 11
karin.ohman.osk@folkbildning.net

Olof Lövmo
Kursansvarig för musiklinjen
0491- 768 116
olof.lovmo.osk@folkbildning.net

Beskrivning av antagningsprov

Klicka här.

Antagningskriterier för musiklinjerna

LADDA NED

Exempel på teoriprov för musiklinjerna och stråklinjen

LADDA NED

Exempel på gehörsprov för musiklinjerna och stråklinjen

LADDA NED

Karin Öhman
Utbildningsledare för kyrkomusikerutbildningen och musiklinjen
0491-76 81 11, 073-061 79 67
karin.ohman.osk@folkbildning.net

Olof Lövmo
Kursansvarig för musiklinjen
0491- 76 81 20, 073-061 85 34
olof.lovmo.osk@folkbildning.net