KYRKANS GRUNDKURS

– Med gudstjänstprofil

Med gudstjänsten som grund vandrar vi i tron och utforskar kyrkan. Kursen passar både dig som redan har en tjänst inom Svenska kyrkan och dig som har frågor om kristen tro och funderar över yrkesval.

Kyrkans grundkurs med gudstjänstprofil pågår under ett läsår på halvfart. Studierna sker på distans men med träffar åtta helger på plats vid Oskarshamns folkhögskola. Då arbetar vi i diskussionsgrupper, går på studiebesök och har lärarledda genomgångar samt intressanta gästföreläsare.

Dessutom ser vi på film, delar måltidens gemenskap, firar mässor och har andakter där du som kursdeltagarna ansvarar för utförandet.

Mellan träffarna arbetar var och en hemma med fördjupningsuppgifter, som bibelstudium och fördjupad studie av församlingen. Dessa uppgifter redovisas och diskuteras på internet. En introduktion till arbetet på internet ges vid första träffen. Tillgång till dator är alltså ett måste.

HUVUDDRAG I KURSPLANEN

 • Mässans uppbyggnad
 • Gudstjänstmetodik
 • Kyrkoårets olika skiften
 • Undervisning i församlingen
 • Vår kyrkas historia och tradition
 • Att styra och leda i församlingen, vem gör och beslutar om vad?
 • Bibelns tillkomst, historia och innehåll
 • Påskens teologi – om ondska, död, synd, uppståndelse och försoning

Kursen vänder sig till dig som:

 • Redan har en anställning, är ideellt engagerad eller förtroendevald i Svenska kyrkan och vill fortbilda dig
 • Har frågor kring tro och Svenska kyrkan och vill veta mer
 • Funderar på tjänst i Svenska kyrkan som diakon, musiker, pedagog eller präst eller annan anställning och vill förbereda dig inför den och pröva din kallelse
ANSÖKAN STÄNGD

Ansökan för läsåret 2020/2021 är stängd.

Kostnader:
Undervisningen är kostnadsfri, men du betalar för studieresor och visst studiematerial/kurslitteratur.

Du betalar en bekräftelseavgift på 300 kr/läsår (avgiften går till deltagarförsäkring och visst studiematerial).

Mat och fika kostar 720 kronor per tillfälle. Mat, fika och boende kostar 1560 kronor per tillfälle. Detta faktureras i förskott två gånger per termin. (Du uppger om du vill ha boende eller inte.)

V. 34: 21-23/8

V. 38: 18-20/9

V. 46: 13-15/11

V. 2:  15-17/1

V. 6: 12-14/2

V. 11: 19-21/3

V. 15: 16-18/4

V.18: 7-9/5

Jonas Johansson
Skolpräst och lärare på Kyrkans grundkurs
jonas.johansson.osk@folkbildning.net
072-744 42 09, 0491-76 81 10