STUDIEEKONOMI

Beroende på din ålder kan du söka olika typer av studiestöd när du går hos oss.

STUDIEHJÄLP

Det här gäller till och med vårterminen det år du fyller 20 år.

 • Folkhögskolan rapporterar automatiskt in alla studerande som är under 20 år.
 • Du får själv ansöka om inackorderingsbidrag och extra tillägg hos CSN.

STUDIEMEDEL

Från höstterminen det år du fyller 20 år söker du studiemedel.

 • Studiemedel består av studiebidrag och studielån.
 • Du kan välja att söka enbart bidraget eller att söka färre veckor med bidrag och lån än det maximalt tillåtna. Du kan välja att söka färre låneveckor än bidragsveckor.
 • Du ansöker om studiemedel på www.csn.se ”mina sidor”. Du loggar in med personlig kod eller bankid.

Oskarshamns folkhögskola anmäler till CSN

 • Att du sökt utbildning hos oss
 • Att du är antagen på utbildningen
 • Att du har påbörjat utbildningen
 • Ändrad omfattning av studierna
 • Om studierna avbryts
 • Ditt studieresultat efter terminens slut

Du anmäler till CSN

 • Ändrad omfattning av studierna
 • Byte av utbildning eller skola
 • Om studierna avbryts
 • Att du har påbörjat utbildningen
 • Får förändrad inkomst som påverkar din rätt till studiemedel
 • Gör ett uppehåll i dina studier för vård av barn eller närstående
 • Gör ett uppehåll i dina studier i mer än sju dagar eller mer
 • Börjar studera efter ett uppehåll i mer än sju dagar

Om du är sjuk ska du anmäla det till Försäkringskassan.

Mer om folkhögskola och studiemedel: folkhogskola.nu