OSKARSHAMNS FOLKHÖGSKOLA

Oskarshamns folkhögskola ligger centralt på en höjd med vacker utsikt över både staden och havet. Här är ständigt liv och rörelse med deltagare från ett brett utbud av kurser, blandat med konferensgäster som avlöser varandra.

Folkhögskola är en utbildningsform för vuxenutbildning inom folkbildningen. Oskarshamns folkhögskola vänder sig i huvudsak till vuxna studerande, från 18 år och uppåt. Här finns behörighetsgivande kurser för dig som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning, yrkesutbildningar, särskilda kurser inom bland annat musik och kurser som genomförs på uppdrag av exempelvis Arbetsförmedlingen.

Förutom att vara en skola är Oskarshamns folkhögskola även en populär konferensanläggning med en restaurang som erbjuder dagens lunch både till alla på skolan och till allmänheten. Skolan driver även ett vandrarhem.

UPPDRAGET FRÅN STATEN

Folkhögskolorna är inte bundna till centralt fastställda läroplaner utan arbetar utifrån egna verksamhetsplaner. Folkhögskolorna finansieras genom statsbidrag och landstingsbidrag. Regeringen har följande syften med statens bidrag till folkbildningen:

•  Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
• Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
• Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället.
• Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.

UPPDRAGET FRÅN VÄXJÖ STIFT

Det andra uppdraget har skolan från huvudmannen Växjö stift. Här finns kristen ungdoms- och vuxenutbildning inom ramen för de förordningar som reglerar statsbidrag till folkbildningen.