Sökes: Lärare i svenska och samhällsorientering

Oskarshamns Folkhögskola söker en lärare i svenska/svenska som andraspråk till våra uppdragsutbildningar (EKF och SMF) och andra kurser för utrikesfödda. I tjänsten ingår även undervisning om det svenska samhället, på vissa kurser med särskild inriktning mot arbetsmarknad och utbildning.

Den aktuella lärartjänsten ingår i ett arbetslag som tillsammans jobbar med flera kurser parallellt. Det krävs flexibilitet då kurser slutar och nya börjar med olika mellanrum. Flertalet av kurserna är så kallade uppdragsutbildningar som genomförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Det gäller EKF, Etableringskurs på folkhögskola, som är en sex månader lång utbildning i svenska med samhällsorienterande och studie- och arbetsförberedande insatser. Vi har också uppdragsutbildningen SMF, Studiemotiverande folkhögskolekurs, med olika inriktningar. Efter årsskiftet startar vi utöver dessa en kurs i svenska för asylsökande.

Inom ramarna för kurserna syfte har skolan stor frihet att utforma undervisningen. Som lärare ingår du i ett arbetslag som gemensamt ansvarar för utformning av kursinnehåll och genomförande.

På Folkbildningsrådets hemsida kan du läsa mer om kurserna.

PASSAR ARBETET DIG?

Du som söker arbetet bör vara lärare i svenska/svenska som andraspråk, alternativt ha erfarenhet av undervisning i svenska för utrikesfödda. Du behöver ha många idéer och förmåga att genomföra dem i praktiken. Nya grupper/kurser startar löpande under året och varje grupp är unik. Därför krävs det beredskap att anpassa undervisningen och en vilja att möta deltagarna på den nivå de befinner sig. Som lärare i arbetslaget är du delaktig i planering och utveckling av arbetet. Du samarbetar med övriga lärare och är aktiv för att den dagliga verksamheten ska fungera.

God människokännedom, samarbetsförmåga och vilja att se utvecklingspotential i alla kursdeltagare, är en förutsättning för ett gott resultat.

Tjänsten är en visstidsanställning 2019-01-02 till och med 2019-08-09 med möjlighet till förlängning. Tjänstgöringsgrad 70-100 procent beroende på ämneskunskaper.

Ansökan med personligt brev och CV skickas till biträdande rektor Lotta Lindqvist: lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net

Märk ansökan ”Lärartjänst svenska”.

Lotta Lindqvist
Biträdande rektor
073-022 80 21
lotta.lindqvist.osk@folkbildning.net

Tillträde: 2 januari eller enligt överenskommelse.