FÖRKUNSKAPER OCH ANTAGNINGSPROV

Kyrkomusikeryrket förutsätter att du skaffat dig tillräckliga färdigheter i orgelspel, pianospel, sång och körledning. Till skillnad från andra kunskaper som kan läsas in teoretiskt, kräver dessa fyra instrument övning under lång tid för att du ska nå så långt att du kan möta yrkeslivets förväntningar på dig. Samtidigt är kyrkomusikerutbildningen ganska kort, endast fem terminer.

Därför behöver du ha goda förkunskaper innan i framför allt notbundet spel på tangentinstrument. Din förmåga att läsa noter och överföra dem till dina fingrar är en förutsättning för att du ska kunna leda en kör, spela i en gudstjänst eller ackompanjera en solist vid t.ex. en begravning.

Därför vill vi att du gör ett antagningsprov till utbildningen. Det gör vi dels för att försäkra oss om att du med normal arbetstakt kommer att nå examen, dels för att vi ska se vilken nivå du behöver börja på i de olika ämnena.

Oavsett om du söker Förberedande kyrkomusikerutbildning eller kyrkomusikerutbildning på heltid eller deltid gör du samma antagningsprov. Det är svårt att själv bedöma sina kunskaper och det kan vara så att du för säkerhets skull sökt den förberedande utbildningen medan vi i proven ser att du kan antas direkt till kyrkomusikerutbildningen. Skulle dina förkunskaper inte riktigt räcka till erbjuder vi dig som regel en plats på den förberedande utbildningen. Du behöver alltså inte söka bägge två för att garanteras plats.

För dig som söker den Förberedande kyrkomusikerutbildningen är det viktigt att förstå att du inte förväntas klara alla moment i antagningsprovet. Det är dock viktigt att du gör i alla fall något i varje delprov, annars kan vi inte anta dig. Har du bara ett orgelstycke att spela upp så spela det. Har du aldrig stått inför en kör, välj då en enkel sång ur det utskickade häftet och lär ut den på ett sätt som du känner att du klarar av.

Du som söker kyrkomusikerutbildning på distans gör också samma prov fast med några extra moment.

TIPS

Det finns säkert en eller flera kyrkomusiker i närheten av den plats du bor. Ta kontakt med dem och berätta att du tänker söka kyrkomusikerutbildning så kan de hjälpa dig med förberedelserna. De är välkomna att kontakta oss för att höra närmare vad du behöver kunna.

ANTAGNINGSPROV

Antagningsproven omfattar dels sådant du själv förbereder, dels uppgifter som vi skickar ut cirka två veckor innan provet.

Moment du förbereder själv:

Orgel
• 2 orgelstycken som du väljer själv
• 2 koraler ur Den svenska koralboken, minst en av dem ska du göra ett litet förspel till.

Piano
• 2 klassiska pianostycken som du väljer själv.

Sång
• 1 sång i valfri genre som du väljer själv.

Teoriprov. Det omfattar musiklära, ackordanalys och funktionsanalys upp till fyrstämmig sats.

Gehörsprov. Du får avlyssna och beskriva ackord och intervaller, melodidiktat och rytmdiktat.

Obligatoriska uppgifter som vi skickar ut innan provet eller ger dig på plats:

Orgel
• Avista-uppgift som du får på plats

Piano
• Avista-uppgift som du får på plats.
Spel efter ackordanalys, du får två veckor innan två låtar att välja mellan.

Sång
• 1 obligatorisk sång som du får två veckor innan.
• Sångligt gehörstest kan förekomma

Ensembleledning
• Ur ett häfte med körsånger som du får två veckor innan väljer du en sång att instudera med en körgrupp.
• Dirigering av en i förväg given körsats (distans)

Samtal
Du får träffa utbildningsledare och stiftsmusiker i ett kort samtal där du kan ställa frågor om utbildningen och vi lära känna dig lite och ta del av dina framtidsplaner.