INFORMATION COVID-19

Uppdaterad 220215

Oskarshamns folkhögskola arbetar för att i möjligaste mån skapa en säker arbetsplats och förhindra smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer samt Folkhälsomyndighetens information till lärosäten och annan högre utbildning om covid-19.

Om du känner dig sjuk och tror att du har Covid-19 ska du anmäla det till kursansvarig. Bor du på internatet ska du även meddela internatansvarig. Det är viktigt att du berättar att du tror att du har Covid-19 så att vi kan hjälpa dig att isolera dig enligt vår handlingsplan och för smitta på internatet.

Vaccinering:

Vi uppmanar alla som ännu inte är vaccinerade att göra det, såvida man har möjlighet till det.

 Mer information finns på: 1177.se