INFORMATION COVID-19

Samlingssida för information och aktuella åtgärder med anledning av Covid-19.

Uppdaterad 5 november 2020.

FÖR ALLA KURSDELTAGARE OCH PERSONAL

Håll ett omsorgsfullt avstånd till varandra på minst 1,5 meter.

Håll höger i korridorerna och gå inte i grupper

Tvätta händerna ofta och noga.

Nys/hosta i armvecket

OM DU ÄR SJUK

  1. Om du är sjuk eller har några symptom så stanna hemma. Du ska vara symptomfri i 48 timmar innan du kommer tillbaka. Kontakta din mentor/handledare för information om hur du deltar i undervisningen på distans.
  2. Om du blir sjuk och misstänker Covid-19 så kontaktar du 1177 för rådgivning och eventuell provtagning.
  3. Om provtagningen visar att du är smittad av Covid-19 så kontaktar du omgående din handledare så att vi på folkhögskolan kan vidta eventuella åtgärder. Du ska också stanna hemma tills allt följande gäller:
  • Du mår tydligt bättre
  • Du har varit feberfri i två dygn
  • Det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk

Du kan fortsätta att ha lätt hosta, lätt snuva eller påverkad förmåga att känna smak eller lukt efter att du har blivit frisk. Du kan också uppmanas av sjukvården att genomföra en smittspårning.

  1. Om provtagningen visar att du är inte är smittad av Covid-19 så är du hemma tills du är pigg och frisk

Du som har CSN – glöm inte bort att du ska sjukanmäla dig till försäkringskassan från första sjukdagen.

HEMMAKARANTÄN

Om du som är vuxen bor tillsammans med en som är bekräftad smittad av Covid-19 ska du stanna hemma minst en vecka och begränsa dina sociala kontakter. Kontakta vårdcentralen eller 1177 för att ta reda på exakt vad som gäller för dig.

Det är viktigt att du meddelar din frånvaro i Schoolsoft (gäller ej personal)

Lär mer på 1177 Region Kalmar. 

MÅLTIDER

Håll avstånd till varandra om ni står i kö till matsalen. Ta handsprit på dina händer innan du tar mat och se till att undvika trängsel när du tar mat vid buffébordet. I matsalen sitter vi maximalt 8 personer vid ett bord. Om möjlighet ges sprider vi ut oss ytterligare.

FÖR INTERNATET

Om du är sjuk eller har några symptom så ska du stanna på ditt internatrum och kontakta internatansvarig. Du får inte besöka matsalen eller det gemensamma köket, (matlådor erbjuds istället). Du ska vara symptomfri i 48 timmar innan du kan återgå till undervisningen igen eller vistas i gemensamma lokaler (matsal, gym, undervisningslokaler). Du får vistas utomhus t ex ta en promenad om du gör det på egen hand.

INGA BESÖK AV UTOMSTÅENDE

Det är inte tillåtet med besök av utomstående på internatet (även övernattande). Detta gäller tills vidare.

RESOR

Vi uppmanar till försiktighet och eftertanke. Res endast om det är nödvändigt. Umgås endast med de som ingår i egna familjen. Undvik om möjligt kollektivtrafiken.

NYA ÅTGÄRDER OCH RESTRIKTIONER 

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kan andra åtgärder och restriktioner behöva införas under terminen.