KYRKVAKTMÄSTARE

Kyrkvaktmästarutbildningens syfte är att förbereda kursdeltagaren för såväl inre som yttre tjänst i församling och på kyrkogård. Kursen ger grundläggande kunskaper i skötsel av grönytor samt kyrkorum och inventarier och förståelse för det unika sammanhang som arbete i församling och begravningsverksamhet utgör.

Utbildningen är på heltid under två terminer och varvar teoretiska studier genom litteraturstudier och föreläsningar, med praktik och studiebesök. Viktig är reflektionen kring det man är med om under utbildningen.

Utbildningen berättigar till studiemedel hos CSN.

Hela kursplanen kan du läsa HÄR

Förkunskapskrav: Genomgången grundskola och personlig lämplighet. Möjlighet finns till undantag från grundskolebehörigheten i särskilda fall. Vid antagningen tillämpas ett intervjuförfarande av sökande.

Efter fullgjord utbildning erhålls ett utbildningsintyg.

ANSÖKAN INTE ÖPPEN

Innformation kommer.

Information kommer.

Planerad start till höstterminen 2022.

Jonas Ivarsson
Tel: 0491-76 81 10
Mejl: jonas.ivarsson@ofhsk.se