VÄXA-dag Gudstjänstmusik

Psalmer och mässmusik står på schemat den 27 februari. Vi håller till i Torslunda kyrka på Öland. I maj blir det en VÄXA-dag på samma tema i Gislaveds kyrka.

VÄXA-DAG, TORSLUNDA KYRKA, ÖLAND

10.30-12.30 Psalm

Vi spelar, sjunger och delar erfarenheter utifrån de nedan angivna psalmerna. Är det som står i mässboken det bästa sättet att spela? Har du en bra idé på förspel eller kanske en alternativ ackompanjemangssats du vill dela med dig av? Vilket tempo är bäst och vad handlar egentligen psalmens text om? Du kan spela eller bara delta i samtalet och hämta ny inspiration till ditt gudstjänstspel.

13.15-14.30 Mässmusik

Den nya musiken i kyrkohandboken kan ibland vara svår att spela på orgel. Det har redan utvecklats ett antal alternativa sätt att ta sig an satserna som vi provar och samtalar om.

Vi arbetar med psalmer 135, 136, 146, 151, 333, 383, 470; Gudstjänstmusik B och C.

Anmäl dig till Robert Öhman, robert.ohman.osk@folkbildning.net eller 0730-774212, senast 15/2.

Minst 8 deltagare för kursens genomförande.

Robert Öhman och Birger Marmvik

150 kr vid deltagande i ett av passen

350 kr vid deltagande i båda passen inklusive lunch på Arontorps kroppkakor

Onsdag 27 februari 2019 kl. 10.00-12.00 samt 13.15-14.15.

Torslunda kyrka, Öland

Kyrkomusiker och körledare

VÄXA-DAG, GISLAVEDS KYRKA

10.30-12.30 Gudstjänstmusik

Vi arbetar med den nya kyrkohandbokens musikserier B och C. Ricky och Cecilia arbetar med sång för prästerna, Åsa och Robert med ackompanjemang för musikerna.

13.15-14.15   

Slår vi oss samman och musicerar tillsammans.

Anmäl dig till Robert Öhman, robert.ohman.osk@folkbildning.net eller 0730-774212, senast 1/5.

Ricky Burton, Cecilia Alriksson, Åsa Johnsson, Robert Öhman

350 kr inkl lunch

Fredag 22 maj 2019 kl. 10.30-12.30 samt 13.15-14.15.

Gislaveds kyrka

Kyrkomusiker och präster