INRIKTNING KOMPOSITION

Utbildningen är en förberedande utbildning för högre studier i komposition vid musikhögskola men är också en möjlighet för dig som för din egen del vill fördjupa dig i ett personligt musikaliskt skapande.

KOMPOSITIONS- & INSTRUMENTUNDERVISNING

Du har 50 minuter enskild undervisning per vecka fördelat på komposition och ett bi-instrument. Vi rekommenderar att bi-instrumentet är piano, men du måste inte ha spelat ditt bi-instrument tidigare. På din individuella lektion går vi igenom olika metoder för hur man komponerar musik med utgångspunkt från ditt eget komponerande, med inriktning på melodiskapande, harmonisering, instrumentering och grundläggande kontrapunkt.

GEMENSAM LEKTION

Utöver den individuella lektionen i komposition har vi varje vecka en timmes gemensam lektion, där vi gemensamt talar om olika kompositionstekniker och stilinriktningar, analyserar och lyssnar till musik, talar om varandras arbete och komponerar tillsammans.

KOMPOSITIONSENSEMBLE/KAMMARMUSIK

Här får du möjlighet att praktiskt prova dina kompositioner med hjälp av andra deltagare från Musiklinjens olika inriktningar. Vi jobbar i projektform med att skriva för olika ensembler med utgångspunkt från vilka instrument som finns representerade på skolan.

HUVUDLÄRARE I KOMPOSITION

Din lärare i komposition heter David Unger, som har gått kompositionslärarinriktningen vid Musikhögskolan Ingesund och fått verk uppförda i Sverige, Tyskland, Österrike och Kanada. Du kan hitta David på hans hemsida www.davidunger.n.nu