INRIKTNING JAZZ, SOUL, BLUES

Ditt instrument och ensemblespelet är de delar av musiklinjens innehåll vi lägger störst vikt vid. Du får syssla med olika stilar inom den afro-amerikanska musiken men tyngdpunkten ligger på jazz.

Du har enskild undervisning på huvud- och eventuellt bi-instrument. Vi jobbar bland annat med instrumental-/sångteknik, repertoar, timing och improvisation. Lektionstiden är 50 minuter och på de allra flesta instrument har du lektion varje vecka. Vi kan erbjuda undervisning på följande instrument:

sång, elgitarr, piano, el- och kontrabas, trumset, saxofon, trumpet, trombon

ENSEMBLE

Ensemblelektionerna är uppdelade på tre pass i veckan.

  • Repertoarensemble
    Här jobbar vi med att bygga upp repertoaren med inom främst jazzgenren men vi har även soul och blues-projekt. Vid behov används lektionen till deltagarnas egna repertoarer inför olika spelningar och uppträdanden.
  • Tema-ensemble
    Vi jobbar med improvisationsövningar som behandlar till exempel underdelning, frasering, skalor och tonmaterial, men också med teman från olika tidsepoker inom den afro-amerikanska musikhistorien.
  • Afro-projekt
    Här jobbar vi med fokus på instrumentalmusik. Vi utforskar genom övningar och improvisation olika taktarter, former, metrik samt olika sätt att kompa på som inte alltid är en del av den traditionella standardrepertoaren men tillhör den afro-amerikanska musikkulturen.

OBS! Svårighetsgraden på ensemblerna anpassas utifrån deltagarnas nivå, erfarenhet och förmåga så att alla kan vara delaktiga.

ÖVRIGT

Se skolans övriga ämnen på musiklinjen i menyn.