INRIKTNING KLASSISK MUSIK

På vår klassiska inriktning kan vi erbjuda undervisning på följande instrument:

sång, piano, gitarr, stråk (violin, viola, cello, kontrabas), blås (tvärflöjt, klarinett, trumpet, trombone, valthorn, tuba).

På musiklinjens klassiska inriktning har deltagarna enskild undervisning på huvud- och eventuellt bi-instrument. Vi jobbar bland annat med repertoar, instrumental/sångteknik och interpretation. Lektionstiden är 50 minuter och du har lektion varje vecka. Med sång eller piano som huvudinstrument har du även en grupplektion varje vecka. Dessutom är du med i skolans kammarensemble. På vår skola finns möjligheter till samarbete med deltagarna på vår kyrkomusikerlinje och musiklinjens jazzinriktning vilket skapar bredd för ditt musicerande. Här ges många tillfällen till medverkan vid konsert både på och utanför skolan. Varje år har vi intressanta kurser och masterclasses med gästande lärare. Med en tydlig musikteoretisk vägledning, ensembleledning och kammarmusik blir du väl rustad för sökningar till musikhögskola eller annan vidareutbildning.

Våra lärare i piano och sång, Natalja Shakova, Cecilia Alrikson och David Unger, liksom våra timlärare i övriga instrument, har alla gedigen erfarenhet som pedagoger och utövande musiker

KLASSISK GITARR

Utbildningen är förberedande för högre studier i klassisk gitarr vid musikhögskola, men den är också en möjlighet för dig som vill fördjupa dig i klassiskt gitarrspel.
Du har 50 minuter enskild lektion per vecka. Utöver detta har du också 60 minuter gemensam lektion samt 60 minuter ensemblespel. Undervisningen ger dig en gedigen utbildning i instrumentaltekniska moment såsom flödesträning, tonbildning, vänsterhandsteknik och koordination. Du utvecklar även din repertoar och förmåga till interpretation.

Vår lärare i klassisk gitarr heter Eric Lammers och han har stor erfarenhet som professionell musiker nationellt och internationellt. Du kan hitta Eric på hans hemsida www.ericlammers.se.

STRÅK

Utbildningen sker i samverkan med Länsmusiken i Kalmar läns professionella kammarorkester Camerata Nordica. Du har 60 minuter enskild undervisning per vecka på ditt huvudinstrument och 20 minuter på ditt bi-instrument. Undervisningen ger dig en gedigen utbildning i olika instrumentaltekniska moment. Du utvecklar även din repertoar och förmåga till interpretation.

Ensemblespelet är en viktig del. Du ingår i skolans stråkensemble (trio, kvartett) men du kan också vara med i andra kammarmusikaliska sammanhang. Du ingår också i en större stråkensemble i Oskarshamn Capella Oscaria samt kammarorkestern Kalmar Musiksällskap i Kalmar.

Karin Öhman
Utbildningsledare för musikutbildningarna
0491-76 81 11, 073-061 79 67
karin.ohman@ofhsk.se

Olof Lövmo
Kursansvarig för musiklinjen
0491- 76 81 20, 073-061 85 34
olof.lovmo@ofhsk.se