KYRKOMUSIKER – DISTANS

Idag är det vanligt att byta yrkesbana en bit in i livet. För dig som arbetat med musik som yrkesmusiker eller som arbetat som pedagog erbjuder vi en anpassad kyrkomusikerutbildning på distans. För att kunna välja denna utbildningsväg krävs en tidigare utbildning från musikhögskola samt ett godkänt antagningsprov. Provet är detsamma som för heltidsstuderande men med högre krav för antagning.

Vår distansutbildning är upplagd på tre år beroende på förkunskaper.

År 1: Du läser den pastorala terminen samt orgel. Undervisningen är förlagd till åtta helger (fredag-söndag) under läsåret.

År 2-3: Du läser resterande ämnen i den pastorala terminen samt de musikämnen som efter gjord validering saknas för att du ska kunna avlägga examen. Undervisningen är både enskild och i grupp och är förlagd till måndag-tisdag nio gånger per läsår.

Distansutbildningen är en eftergymnasial utbildning som omfattar 50 procents studier. Har du ett arbete är det viktigt att du tillsammans med din arbetsgivare hittar ett sätt att frigöra tid motsvarande studiernas omfattning, annars riskerar utbildningstiden att bli orimligt lång. Normal studietid kan sägas vara 2,5 år men varierar med förkunskaperna.

PRAKTIK

För att avlägga kantorsexamen krävs förutom den utbildning du får av oss också tre utbildningsveckor vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund eller Uppsala, MSS-dagar hos det stift du väljer samt åtta veckors praktik. Detta kan i regel göras parallellt med utbildningen hos oss. Du kan också välja att läsa den Pastorala terminen helt och hållet på utbildningsinstitutet och läser då enbart år 2 och 3 hos oss.

ANSÖKAN STÄNGD

Om det är problem att göra ansökan eller om du behöver hjälp av annan anledning går det bra att kontakta skolan via telefon eller mejl.

Tel: 0491-76 81 17

Mejl: info@oskarshamnsfolkhogskola.se

Om du mejlar, skriv namn, telefonnummer och vilken utbildning du vill söka till så kontaktar vi dig.

Ansökan inför ht 2021 är fortfarande öppen. Välkommen att söka!

Kostnader:
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar en bekräftelseavgift på 300 kr/läsår (avgiften går till deltagarförsäkring och visst studiematerial).

Mat och fika kostar 340 kronor per tillfälle under vt 2021. Detta faktureras i förskott vid två tillfällen per termin.

Logi och frukost bokas och betalas separat.

Kostnader för kurslitteratur och eventuell teknisk utrustning kan tillkomma.

Behöver du övernattning i samband med kursdagarna kan detta ordnas på skolans vandrarhem.

Höstterminen 2021

30-31/8 2021
27-28/9 2021
25-26/10 2021
22-23/11 2021

För dig som läser första året är det träffarna för kyrkans grundkurs som gäller, läs här.

Vårterminen 2022

17-18/1 2022
14-15/2 2022
21-22/3 2022
11-12/4 2022
16-17/5 2022

För dig som läser första året är det träffarna för kyrkans grundkurs som gäller, läs här.

Karin Öhman
Utbildningsledare för musikutbildningarna
0491-76 81 11, 073-061  79 67
karin.ohman@ofhsk.se

Robert Öhman
Kursansvarig för kyrkomusikerutbildningen
0491-76 81 27
robert.ohman@ofhsk.se