KYRKOMUSIKERUTBILDNING HEL- OCH DELTID

Heltidsutbildningen inklusive pastoral termin omfattar 5 terminers studier om 40 timmar/vecka, men vårt upplägg gör det möjligt för dig att bli klar på 4 terminer beroende på förkunskaper. Du har ca 20 lektionstimmar fördelade under veckan medan resten av studietiden utgörs av eget arbete och övning.

Deltidsstudier om 50 procent eller 75 procent innebär att du har platsförlagd undervisning två eller tre dagar i veckan. Vid deltidsstudier förlängs studietiden men alla moment ingår fortfarande.

Har du en tidigare musikutbildning kan du ofta få tillgodoräkna ämnen om vi bedömer att de kurser du läst är likvärdiga. Detta kan ibland påverka studietidens längd eller studieomfattningen.

De ämnen du läser bestäms av den nationella kursplanen som är gemensam för de skolor som utbildar kantorer.

ORGELSPEL

Att spela psalmer på ett bra sätt är en konst! För att klara det behöver du bygga upp din teknik genom att spela solistiskt. Hos oss har du sammanlagt minst två timmars lektioner enskilt och i grupp varje vecka. Ämnet orgelkunskap ger dig kunskaper om orgelns historia och konstruktion, men det är också viktigt att du kan undervisa nya orgelspelare. Vår skola ägnar sig mycket åt barn och orgelspel och det får du också ta del av.

PIANOSPEL

Pianospel handlar inte bara om Mozartsonater, utan också om ackompanjemang och kammarmusik. Pianospelet berör många olika genrer och stilar. Klassiskt piano och brukspiano omfattar cirka två lektionstimmar enskilt och i grupp varje vecka.

SÅNG

Rösten är kyrkomusikerns viktigaste instrument och du använder din röst dagligen i yrket. I vår utbildning har du 30 minuters enskild lektion och en timmes grupplektion varje vecka. Du sjunger i kör minst 1,5 timme och deltar varje termin i större körverk från olika genrer. Skolan har en klassisk kör och en afrokör, och vissa år även en manskör. Under en termin läser du också röstvård.

ENSEMBLELEDNING

Detta är mer än man först tror. Du ska kunna dirigera och instudera en gregoriansk sång likaväl som ett körarrangemang med instrument. Det är viktigt att du är väl förberedd för mötet med barn- och ungdomskörer och vår utbildning ger dig genom seminarier och auskultation många bra tips och arbetsmodeller.

OCH SÅ ALLT DET ANDRA!

Musiklära, satslära, gehör och musikhistoria, kyrkomusikens historia, pedagogik och metodik, administration med mera. Det är mycket man ska kunna. Har du tid över finns goda möjligheter till samverkan med musiklinjens olika profiler, särskilt om du spelar andra instrument än klaviaturer. Det kan också bli aktuellt med tillval och profileringar.

Sista ansökan för höstterminen 2024;

4 augusti.

Välkommen med din ansökan!

Läs mer om krav på förkunskaper och antagningsprov HÄR.

Karin Öhman
Utbildningsledare för musikutbildningarna
0491-76 81 11, 073-061  79 67
karin.ohman@ofhsk.se

Robert Öhman
Kursansvarig för kyrkomusikerutbildningen
0491-76 81 27
robert.ohman@ofhsk.se