Byggnad från tidigt 1900-tal med många möjligheter

Gammelgård är idag en del av Oskarshamns Folkhögskola. Fastigheten, som nu är till salu, har en byggnad och en större gräsyta. 

Byggnaden uppfördes tidigt 1900-tal och fungerade fram till 1950-talet i huvudsak som ålderdomshem. Ombyggnader har skett 1958, 1979 och 1986. Lokalytan i huvudbyggnaden är 1685 kvadratmeter och i portvaktarstugan till 37 kvadratmeter.

Byggnaden har stomme i tegel och putsad fasad. Yttertaket är belagt med betongtakpannor. Fönster är av typ tvåglas. Hiss samt brygga till grannfastighet finns. El- och fjärrvärme finns via grannfastighet. Fastigheten är ansluten till kommunalt nät för vatten och avlopp.

UTBILDNINGSLOKALER & KONTOR

I byggnaden finns idag i huvudsak utbildningslokaler, kontor, elevrum samt förråd i källardelen. Idag ansluter byggnaden till skolans huvudbyggnad med en ”gångbro”. Vi är öppna för olika alternativ kring denna. 

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar ett positivt planbesked inför att ändra detaljplan för fastighet Norrtorn 87 för att möjliggöra bostad, vård, kontor och eventuell annan verksamhet inom fastigheten. Dnr: SBN 2019/000346-1

Välkommen att kontakta oss med intresse och frågor!

Kontaktuppgifter:
Rektor Henrik Jardbring, Oskarshamns folkhögskola
henrik.jardbring.osk@folkbildning.net
0491-76 81 01