OM VÄXA

VÄXA är ett kyrkomusikaliskt kompetenscentrum där Växjö stift och Oskarshamns folkhögskola erbjuder inspiration och vidareutbildning i ämnen som framför allt berör kyrkans musik och gudstjänst.

Uppgiften är att tillhandahålla kompetens, att förse andra med kompetens men också att fånga upp kompetens som finns i stiftet och låta fler få del av den.

Vi vill erbjuda intressanta seminarier och kursdagar som känns relevanta för dig. Kursdagarna förläggs företrädesvis på folkhögskolan men också på andra platser i stiftet så att man enkelt kan ta del av det som erbjuds. Du som är hemmahörande i ett annat stift är också välkommen liksom du som inte är anställd i Svenska kyrkan.