KILLAR I KÖREN – FORTBILDNINGSKURS

KILLAR I KÖREN

– Fortbildningskurs

En kurs om körverksamhet där pojkar har sin självklara plats. Kursledare är Joakim Olsson Kruse, verksam som organist i Västerås domkyrkoförsamling där han bland annat leder Mariakören och domkyrkans gosskör.

Joakim Olsson Kruse är också aktiv i Svenska kyrkans gosskörförening och har lång erfarenhet av att arbeta med killar i körsammanhang. Under den här eftermiddagskursen på Oskarshamns Folkhögskola ägnar vi oss åt arbetet med unga körer, där pojkar och unga män finner sin plats. Kursen ägnas åt körorganisation, repetitions-arbete, bemötande, rekrytering och långsiktighet i körarbetet. Ämnen som tas upp är: Skillnader mellan pojkar och flickor i kör, Stora åldersspann och förebilder, Målbrottstiden m.m. Det finns möjlighet att ställa frågor. Visst material ingår i kursen.

Fredag 18 januari 2019 kl. 13.00 – 16.00

Joakim Olsson Kruse

Anmäl genom att mejla namn, adress och personnummer till info@oskarshamnsfolkhogskola.se  Märk anmälan med kursnamnet.

400 kr inkl. eftermiddagsfika. Avgiften betalas in på bankgiro: 282-2948 senast den 16/1. Lunch kan köpas i restaurang Tuppen från 11.30, ingen förbeställning krävs.

Kyrkomusiker och körledare

Robert Öhman
0491-76 81 11, 0730-77 42 12
robert.ohman.osk@folkbildning.net