MUSIKPEDAGOGIK DISTANSKURS

Det här är en möjlighet till vidareutbildning för dig som är kyrkomusiker och som vill undervisa i instrument eller sång men saknar pedagogisk utbildning. Kursen är på distans, halvtid, och omfattar ett läsår.

Målet med kursen är att ge dig grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och didaktik med inriktning på framför allt enskild undervisning. Vår ambition är att kursinnehållet ska vara relevant för din yrkesroll och fokusera på handfasta metoder och modeller. En förutsättning för att gå kursen är att du under läsåret startar undervisning för minst en, gärna flera elever på hemmaplan, helst i orgel, piano eller sång. Har du redan elever använder du dessa.

FYRA DELOMRÅDEN

Kursen fokuserar på fyra delområden:

• Läraren
• Lektionen
• Eleven
• Metoden.

Vid de fyra fysiska kurstillfällena sker seminarier inom alla fyra delområden med olika lärare. Kursdagarna innehåller också auskultation och input från externa gäster. Mellan kurstillällena arbetar du med kurslitteraturen både på egen hand och nätbaserat tillsammans med de andra kursdeltagarna och lärarna. Du får i uppgift att arbeta med specifika moment tillsammans med din elev, filmar lektioner och får feedback från lärare och kursdeltagare. Du kan använda en mobiltelefon för att filma.

Lärare på kursen är Eric Lammers, Björn Vidar Ulvedalen, David Unger med flera.

ANSÖK HÄR

Ansökan är öppen.

Kursen omfattar ett läsår och går på distans, halvtid.

Kostnader:
Undervisningen är kostnadsfri. Du betalar en bekräftelseavgift på 300 kr/läsår (avgiften går till deltagarförsäkring och visst studiematerial).

Mat och fika kostar 350 kronor per tillfälle. Detta faktureras i förskott som en summa per termin.

Logi och frukost bokas och betalas separat.

Kostnader för kurslitteratur och eventuell teknisk utrustning kan tillkomma.

Behöver du övernattning i samband med kursdagarna kan detta ordnas på skolans vandrarhem. Kursen pågår från klockan 12.00 dag 1 till klockan 15.00 dag 2.
Om kursen får för få deltagare kan den komma att ställas in.

Kursansvarig: Robert Öhman
Tel: 0491-768 127
Mejl: robert.ohman.osk@folkbildning.net