LÄRARE PÅ KYRKOMUSIKER

De lärare du möter på kyrkomusikerutbildningen är verksamma som musiker eller pedagoger även utanför folkhögskolan och de flesta är själva kyrkomusiker i grunden.

  • Cecilia Alrikson – sång, kör
  • Jonas Johansson – pastoral termin
  • Björn Vidar Ulvedalen – orgel
  • Natalia Shakova – klassiskt piano
  • David Unger – sång, musikhistoria, gehör
  • Karin Öhman – orgel, gehör, barnkörsmetodik, brukspiano
  • Robert Öhman – orgel, musiklära, undervisningsmetodik, barnkörmetodik