Övriga ämnen på musiklinjen2019-02-15T14:15:40+01:00

ÖVRIGA ÄMNEN PÅ MUSIKLINJEN

MUSIKTEORI

Undervisningen bedrivs i små grupper, indelade efter förkunskaper. Vi jobbar bland annat med ackordskännedom, steganalys, melodianalys och harmoniseringsprinciper. Detta praktiseras sedan i egna arrangemang och kompositioner. Här integreras också datoranvändning och musikprogram. Har du som mål att söka högre musikutbildning så anpassas undervisningen med sikte på intagningsproven för till exempel musikhögskola.

GEHÖR / DIKTAT

Undervisningen i gehör bedrivs i små grupper, indelade efter förkunskaper, men också i en gemensam lektion för hela musiklinjen där vi skriver diktat. Vi jobbar med melodiskt, harmoniskt och rytmiskt gehör genom bland annat intervallträning och avistaläsning. Har du som mål att söka högre musikutbildning så anpassas undervisningen med sikte på intagningsproven.

MUSIKHISTORIA

Beroende på inriktning läser du musikhistoria med antingen klassisk inriktning eller jazzinriktning.

KÖRSÅNG / VOKALENSEMBLE

Du deltar i någon av skolans körer. Du kan välja mellan klassisk kör, afrokör eller manskör.

MUSIKLÄRA

Du som behöver lite mer grundläggande kunskaper när det gäller notationspraxis, termer och begrepp har denna kurs.

ENSEMBLELEDNING / GRUPPLEDNING

Du som tänker söka till lärarutbildning vid musikhögskola har här möjlighet att förbereda dig inför gruppledningsprovet.

STUDIO / INSPELNINGSTEKNIK

I samarbete med studieförbundet Sensus anordnar vi valbara kurser i studio- och inspelningsteknik. Efter genomgången kurs har man tillgång till att spela in i den studio som finns på skolan.

STORBAND / BLÅSORKESTER

För deltagare med trumpet, sax och trombon som huvud- eller bi-instrument kan vi erbjuda möjlighet att vara med i storband och/eller blåsorkester.

ÖPPEN TID

Resurstid för hela musiklinjen där vi till exempel kan ha uppspel för varandra, musikreflektion, scenisk beredskap eller inbjudna gäster som håller i ett givet tema.